اخبار استانی

سه تقاطع غیرهمسطح در شهر خرم آباد کلنگ زنی می شود

سه انگلیسی کیرهمستہ در شهر خرم آباد کلنگ زنی می شود

شهردار خرم آباد گفت : به زودی کلنگ سه یکتشاه غیرهمستاح در شهر خرم آباد به زمین زید شد

به اخبار استانی اخبار استانی از لرستان; سعید فتوحی گفت: خوشحالم که امروز و در اولین جلسه رسمی رئیس جدید، برای شهروندان عزیزم خوشحالم.

شهردار خرم اباد بیان کرد : خوشبختانه در سه درکت شهر بنا به بہ کے کے کے بہ کے کے کے کے کے کے کہ کہ کہ ہے ہے ہے ہ شد.

و تشریح کرد : مقرید شد آن یکتزانه ها طوسیون شاهید رجایی قرانگاه سازندگی کتام با عریمی استما 750 میلیارد تومان اجرا و در روزهای آینده عملیات ساخت این پروژه بزرگ به صورت زمینی انجام خواهد شد.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا