اخبار استانی

شروط اصلی سفید ، قرمز یا زرد بودن شهرها چیست ؟

به گزارش خبرگزاری بورنا ؛ در تاریخ 20 فوریه سال گذشته ، وزارت بهداشت اعلام کرد که آزمایش برای دو نفر با علائم کرون مثبت است و به همین دلیل پای این ویروس شرور به کشور ما باز شد.

کورونا به سرعت به اکثر شهرهای کشور رسید و بسیاری از شهروندان عزیز و مردم ما را آلوده کرد و متأسفانه تعدادی از بیماران را که حدود 6.3٪ بودند ، کشت.

اما از زمان ورود کورونا به کشور ، بخشی از فعالیت کلاسها و حتی اماکن مذهبی بسته به پروتکل های بهداشتی و ضد پروتکل بسته شد.

امروز و در آخرین جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا ، تصمیماتی در رابطه با اوضاع شهرهای این کشور و بازگشایی برخی اماکن مذهبی و بازگشت فعالیت ها به شرایط عادی گرفته شد.

چگونه وضعیت سفید را تفسیر کنیم

برای اینکه بدانید کدام شهرها سفید و کدام شهرها قرمز هستند ، ابتدا باید هر یک از این موقعیت ها را تفسیر کنید.

براساس پیشنهاد وزارت بهداشت ، این شهر در وضعیت سفید (کم خطر) قرار دارد که در دو هفته گذشته دو شرط زیر را دارد:

شرط 1: میانگین اقامت روزانه بیمارستان (به ازای هر 100000 نفر جمعیت): حداکثر 1

به عنوان مثال ، در شهری با 200000 نفر جمعیت: به طور متوسط ​​2 بیمار در روز بستری می شوند

شرط 2: میانگین تعداد بستری های روزانه: حداکثر 1

این یعنی حداکثر 14 بیمارستان بستری در شهر طی دو هفته (از جمله موارد مشکوک و نهایی).

نکته مهم: وضعیت سفید به معنای امنیت شهر نیست

نحوه تفسیر وضعیت زرد و قرمز

شهرستانی در دو هفته گذشته با وضعیت متوسط ​​بستری روزانه بیش از 3000 نفر در هر 100000 نفر در وضعیت قرمز (پرخطر) قرار دارد.

نکته مهم: شهرهای دیگر که سفید و قرمز نیستند دارای رنگ زرد (خطر متوسط) هستند.

توجه: به عنوان مثال ، یک شهر اگرچه با میانگین بستری روزانه کمتر از 1 در 100000 نفر از ساکنان ، اما به دلیل حضور بیش از 7 بیمار بستری در طول هفته ، نیازهای یک شهر سفید را برآورده نمی کند و بنابراین به رنگ زرد در نظر گرفته می شود.

139902144000870_Test_NewPhotoFree.JPG

دکمه بازگشت به بالا