اخبار استانی

ضرورت تلاش شهرداری‌های استان برای ایجاد درآمد پایدار

به گزارش خبرگزاری اخبار استانی از قزوین؛ محسن اسماعیلی، مدیرکل دفتر امور شهری‌شوراهای استانداری قزوین با اعلام این خبر اظهار کرد: رشد روزافزون شهرنشینی، هزینه‌های شهرداری‌ها را با افزایش مواجه کرده و از طرفی اتکای بیش‌ازحد شهرداری‌ها به جرائم و عوارض عدم پایداری در تامین منابع مالی و نتایج اعتبارات برای تامین منابع مالی منجر می‌شود. ارائه خدمات مطلوب به شهر را در پی دارد و همین موضوع اجرای اکثر طرح ها و برنامه های شهری را بکار می کند

او گفت: افزایش حجم زیاد برای شهری، شرایط کار برای متولیان امور شهری را در این شرایط خدمات می‌کند و برای همین تمرکز توجه به راهکارهای فعال برای تامین منابع مالی جدید برای شهرداری‌ها بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

اسماعیلی اضافه کرد: همه منابع مالی شهرداری‌ها به شکل‌های مختلف قابل حصول است اما همه آن‌ها از خصوصیات درآمدهای پایدار پایدار نبوده و شهرداری‌ها منابع جدید پایدار، مستمر و قابل وصول هستند تا پاسخگوی هزینه‌های رو به تزید خود باشند.

مدیرکل دفتر امور شهری‌وشورهای استانی قزوین ادامه داد: تجربه شهرداری‌های پیشرو در زمینه کسب درآمد و تامین هزینه‌های شهر حاکی از انجام تحقیقات در زمینه‌های دستیابی به راهکارهای کارآمد برای تامین منابع درآمدی جدید است.

او گفت: به منظور برون‌رفت از وضعیت موجود، شایسته است تا ظرفیت‌های محلی موجود در محدوده و حریم شهر برای ایجاد پایداری برای شناسایی و مدیریت تصمیم‌گیری‌های حوزه بودجه و سرمایه‌گذاری برای اتخاذ صورت پذیرد.

46

دکمه بازگشت به بالا