اخبار استانی

طرح بازرسی مصرف گاز ادارات دولتی در قزوین آغاز شد

به روگر از قزوین از قزوین; علی حاجتی پور مدیر شرکت گاز استان قزوین گفت: با هدف کاهش دما و پرهیز از روزهای سرد و افزایش مصرف گاز، رعایت الگوی مصرف استاندارد توسط ادارات، سازمان ها و ساختمان های دولتی ضروری است. و برای صرفه جویی در مصرف گاز امسال نیز همانند سال های گذشته بازدیدهای مستمر و مستمر از ادارات و ساختمان های دولتی از اول آذرماه در برنامه کاری تمامی دستگاه های دولتی قرار گرفته است.

وی افزود: رعایت محدوده دمایی 18 تا 22 درجه در فضاهای داخلی و 18 درجه در راهروها و فضاهای عمومی و الزام ادارات و سازمان ها به خاموشی سیستم گرمایشی یک ساعت قبل از پایان وقت اداری و بهینه سازی سیستم موتورخانه ها نیز بدون اطلاع قبلی ضروری است، به منظور کنترل محدوده دما و رعایت تذکرات انجام خواهد شد.

حاجتی پور یادآور شد: نهادها و سازمان هایی که با دستورالعمل های مدیریت مصرف گاز متفاوت هستند در وهله اول اخطار کتبی دریافت کردند و در صورت تکرار موضوع علاوه بر اعلام ضوابط مربوطه بر اساس استانداردها، گروه اقدام خواهد کرد. اقدام علیه آنها

مدیر شرکت گاز استان قزوین در پایان گفت: هر درجه کاهش دمای محیط منجر به کاهش 6 درجه ای مصرف انرژی می شود و امیدواریم مردم عادی استان ما را در ادامه تامین یاری کنند. خدمات با پیوستن به تلاش های 21-18 سال.

46

دکمه بازگشت به بالا