عمومی

ظهور و سقوط کمونیسم – اخبار استانی

بر اساس ایدئولوژی کمونیستی در همه کشورهایی که قبلا مسلمان بودند و در آن زمان تحت حکومت شوروی بودند، تمام مساجد و زیارتگاه ها یا به ویرانه تبدیل شدند یا از کار افتادند و مراسم سنتی اسلامی و مسیحی مانند ختنه برای مسلمانان و غسل تعمید برای مسیحیان روسیه، ممنوع شد از نظر کارل مارکس، متفکر آلمانی قرن نوزدهم، بنیانگذار و حامی اصلی مارکسیسم، مذهب افیون توده ها بود که طبقه حاکم از آن برای ایجاد امیدهای واهی به طبقه کارگر استفاده می کرد. و جزء جدایی ناپذیر سوسیال سوسیالیسم است، من در عمل می دانم که همه ادیان و مذاهب معاصر و همه سازمان های مذهبی و مذهبی، آن گونه که مارکسیسم می بیند، اندام های ارتجاعی و بورژوایی بیش نیستند و در عمل جز برای دفاع از آن هیچ فایده ای ندارند. کارگران استثمار شده

رهبر شوروی جوزف استالین نیز دین را مانع پیشرفت بشر اعلام کرد، بنابراین دولت های مارکسیست-لنینیست قرن بیستم، از جمله اتحاد جماهیر شوروی پس از ولادیمیر لنین و جمهوری خلق چین به رهبری مائو تسه تونگ، حکومت بی خدا را بر سر راه انداختند. برای یافتن کمونیست ها، جهان در واقع به دو قطب سیاسی، نظامی و فکری تبدیل شده است و بسیاری از کشورها رویکرد شوروی را در پیش گرفته اند و این ایدئولوژی در هزاران کتاب، نشریه و روزنامه توسط نظریه پردازان کمونیست در اکثر کشورها وجود دارد. حتی با حضور افراد وابسته به آنها در سازمان، در سطح بین المللی منتشر شد و هزاران نفر از روشنفکران را به خود جذب کرد و صدها میلیون نفر به آن پیوستند و ادیان را با چالش بزرگی مواجه کرد که علمای دین را مجبور کرد برای پاسخگویی به شبهات خود در مورد خداوند تلاش کنند. و معنویت و کارکردهای آن را دین نمود تا منای به ایندیولوگی به این دیولوگی که کے کے کے بری براینده به امانی به بری جوانی. حتی برخی از متفکران دینی سعی کردند با ارائه تفاسیر سوسیالیستی از دین، چهره جدیدی از دین را به نمایش بگذارند تا بتوانند از خروج مردم از دین جلوگیری کنند و تا این حد موفق شدند، هر چند این تفاسیر مورد قبول تفسیر دینی قرار نگرفت. دین…

این وضعیت به مدت هفتاد سال در قرن چهارم ادامه یافت تا اینکه با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در نیمه دوم این قرن (1991، 1999)، قدرت این رژیم متزلزل شد و اگرچه هنوز در چند کشور از جمله چین، حزب کمونیست در قدرت است اما با رد تئوری های عملی اقتصاد کمونیستی و ایجاد فضای باز برای سرمایه گذاری غرب، پایه های ایدئولوژی کمونیستی فرو ریخت و دین از زیر فشار دیکتاتورهای وابسته بیرون شد. با این اردوگاه آزادی های مذهبی به نمایش گذاشته شد حتی در دهه هفتاد نیز برخی از متدینین عقاید خود را حفظ کردند و راه های مخفیانه و متفاوتی برای انجام فعالیت های مذهبی خود یافتند و در مسکو مساجد توسط کارشناسان دین اسلام بسته شد اما مردم از اتاق‌های قرمزی که حزب کمونیست برای آن‌ها آماده کرده بود و بعداً خانه‌های لنین نامید، به جای مسجد یا نمازخانه استفاده کردند. و این وضعیت همیشه حتی در زمان رژیم کمونیستی وجود داشته است و در نقاط دوردست و در روستاهای کوهستانی آسیای مرکزی و قفقاز دین مبین اسلام به حیات خود ادامه داده و از رعایت آداب و سنن سنتی کوتاهی نکرده است.

هفتاد سال تلاش برای دوری مردم از دین و اعتقادات خود که در زمان شوروی و یا در چین به شدیدترین شکل انجام شد، در میان ادیانی که در این کشور و سایر کشورها در حجم و اندازه های مختلف وجود دارد، خالی از لطف نبود. اما نشان داد که با فطرت انسان خداپرست نمی توان با آن مبارزه کرد و چه بسا با فشار و اجبار برای مدت کوتاهی این تمایل و گرایش طبیعی گرفته شده باشد، اما به محض رفع فشار و اجبار، مردم دوباره با صدای وجدان خود به دین باز می‌گردند، کنیسه‌ها رونق بیشتری خواهند داشت، اکنون قرن پانزدهم در شرایطی آغاز می‌شود که علاوه بر نجات چند میلیارد مؤمن سنتی شریعتی را می پوثرند، هر روز افراد جدیدی از حالت بی دینی به دین روی آورده اند و همچنان به خدا ایمان دارند.

به نظر می راسد سده پانزده، سده دیریداری est، به کی کی درینی که کی کیه.

6565

دکمه بازگشت به بالا