اخبار استانی

قشم؛ میزبان نخستین همایش مدیران خانواده شهدا کشور

به گزارش اخبار استانی از قشم، افشار فتح الهی در دیدار با سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی، گفت: سازمان منطقه آزاد قشم با سایر بخش ها موضوعات مربوط به خانواده شهدا و ایثارگران را به صورت ویژه پیگیری می کند.

وی ادامه داد: قوانین موضوع تبدیل وضعیت خانواده های شهدا و ایثارگران در مجموعه سازمان منطقه آزاد قشم انجام شده و تنها بخشی از آنها باقی مانده اند که پیگیر حل این موضوع نیز هستند.

شرکت سازمان منطقه آزاد قشم همچنین مشخص کرد: همچنین برنامه ریزی خوبی برای خانواده های ایثارگران در مدت زمانی کوتاه صورت گرفته و در حال اجرا.

مشاور رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور نیز در این جلسه بیان کرد: نیاز به حل خانواده شهدا و ایثارگران و رفع آنها، باید به عنوان وظیفه ویژه سازمان منطقه آزاد قشم مورد توجه قرار گیرد.

سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی ادامه داد: برنامه ریزی های خوبی جهت ارائه خدمات مناسب و امکان سفر برای خانواده های شهدا صورت گرفته که برای علمی شدن نیاز به همراهی بخش ها و دستگاه های مختلف از سازمان های منطقه آزاد قشم است.

وی تصریح کرد: با هدف گذاری صورت گرفته به دنبال این هستیم تا یکی از بزرگترین کمپ های ایثارگران کشور را با کمک مسئولان سازمان منطقه آزاد قشم و سایر دستگاه های شهرستان و استان و بنیاد شهید کشور در قشم احداث کنیم.

رهبری بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور با بیان اینکه خانواده ایثار و شهادت پا به سن گذاشته اند و سن جامعه هدف بنیاد شهید افزایش یافته، افزودن: ارائه خدمات شایسته همراه با خانواده های شهدا به عنوان خواست اکثریت جامعه باید مورد توجه همه قرار گیرد. دستگاه ها باشد.

48

دکمه بازگشت به بالا