اخبار استانی

قهرمانی باید به پهلوانی منجر شود/ انتظارشان توجه عدالت بین رشته ای، جنسیتی و شهرستانها است

اسفاهان:

गरमुणी बादी बे पहलुवानी मंजरश शुद/ इंटरिषान तूजे आदाला बेन आई आई ، शिष व शारषा आस

معاون سیاسی امنیتی جامعه اصفهان در دبیرستان ورزش و تربیت بدنی اصفهان می خواهد نگاهی به محور عدالت در حوزه های مختلف ورزشی، جنسیتی و شهرستانی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری اخبار استانی از اصفهان، محمدرضا جان نثاری امروز (چهارشنبه ۷ مهرماه ۱۴۱) در جلسه شورای عالی ورزش و تربیت بدنی ورزش استان اصفهان در سالن‌های ورزشی استان اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: معمولاً در جلسات شورای سیاست گذاری به کلیات پرداخت می‌شود. منتظر مشخص شدن جزئیات و سپس اقدامات لازم است.

وی افزود: در مسابقات قهرمانی ورزشی چند نکته را مد نظر داشته باشید تا در جلسات بعدی با جدیت روی آن کار کنید تا به نتایج مثبت برسیم.

دستیار سیاسی امنیتی استاندار اصفهان گفت: عدالت حوزه ای است که برای قهرمانی ورزش اهمیت زیادی دارد و نگاه به برخی رشته ها ابتدا و برخی به 2 و 3 است. همه جوانانی که وارد این ورزش می شوند اهل استان و کیشور هستند و نباید دید غیرمنصفانه داشته باشیم تا برخی از رشته ها در رأس قرار بگیرند و بقیه اصلا مورد توجه قرار نگیرند یا برایشان کم اهمیت تلقی شود.

وی ادامه داد: لازم است عدالت جنسیتی در ورزش هایی که در حال حاضر ضعیف است داشته باشیم. 50 درصد جامعه را زنان تشکیل می دهند.

वी दुद करड: में है महम देखर अदलाटल शारषानहा के दर साय सानी रानी है अनुदार अनुहोस برخی استان ها فاقد هرگونه امکانات بودند. در استان باید در استان باید را کینیم، همه عردان در هر پیک از باید توتت تتح کنیم. مهارت های ورزشی در استان در حال انجام است.

جان نساری تکھیدکرد: در آرتشت کرامین کا باید به تربین بهلوانان شود به همکلانی می شود که می کە کە کە کە در آن همکونی می شود.

انتهای پیام

آیا این خبر مفید است؟

در نتیجه 0 و 0 رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا