اخبار استانی

مانور آماده باش ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی برگزار شد

به گزارش خبر شبکه انزلی: با حضور مهندس اکبری مقدم رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان، جمعی از معاونین و مدیران ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی مهندس مجید فاتحی قائم مقام سازمان حضور داشتند. مقر مدیریت بحران در راستای ارائه خدمات اقامتی مدیریت بحران اعلام کرد: این عملیات به منظور هماهنگی بهتر واحدهای داخلی و خارجی اعضای ستاد مدیریت بحران منطقه انجام شده است.

جانشین ستاد مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی همچنین گفت: پیمانکاران بخش خصوصی نیز در این مانور حضور داشتند و دستگاه ها و تجهیزات نیز مورد آزمایش قرار گرفتند.

مانور آماده باش در مرکز مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی انجام شد

مانور آماده باش در مرکز مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی انجام شد

مانور آماده باش در مرکز مدیریت بحران منطقه آزاد انزلی انجام شد

48

دکمه بازگشت به بالا