اخبار استانی

مجوز منطقه ویژه اقتصادی از مهم ترین اقدامات دولت در بروجرد

به گزارش لرستان اخبار استانی، مجید منعمی در این زمینه گفت: بروجرد به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شده است و می تواند زمینه رشد و توسعه اقتصادی شهرستان را فراهم کند.

دکمه بازگشت به بالا