اخبار استانی

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان منصوب شد

به روگر استان سمنان; با حضور دکتر صدیق ستاری فر معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش، دکتر عادل خلیقی به عنوان مدیر آموزش و پرورش استان سمنان معرفی و عنوان وزیر به وی اعطا شد. آموزش و فرهنگ.
ستاری فر سبل ترکس از زحمات 5 محه دوکرت محمد شاه حسینی، هوزور در یدوارۀ شهدای شهدای و دانش اموز استانی به فال نیک فال و استانی فر کی فال و شرک کے کے ہے و تربیبا تربیتی اثربخس برای همگان به کی کہ بر مردم جمیہ.
وی گفت: آموزش و پرورش در دولت سیزدهم در حالی شروع به کار کرد که بحران کرونا و تعلیق فعالیت مدرسه نظام تعلیم و تربیت را تحت تاثیر قرار داده بود و بیش از آن مسائل و موضوعات آموزشی به حاشیه رانده شده بود. معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: به فضل الهی با پیگیری های انجام شده توانستیم مدارس را بازگشایی کنیم و به وضعیت نسبتاً متعادل و قابل قبولی به ویژه در حوزه مدیریت و تامین منابع انسانی برسیم که یک دستاورد مهم است.”
وی همچنین گفت: در این مدت سیاست های وزارت آموزش و پرورش از جمله عدالت آموزشی، کیفیت آموزش و پرورش، آموزش چند رشته ای دانش آموزان، شفافیت در حوزه های اداری و مالی، توجه به نیازهای جمعی معلمان. ، توجه به نیازهای مناطق با پردـــــــــــــــــــــــــــاسازـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــررـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرــــــــــــــــــــ
او نشانه های مدیریت تغییر و این رفت و آمدها را به دو یاور تشبیه کرد که هر یک از افرادی که مسئولیت را می پذیرند در راه رسیدن به هدف تا جایی که می توانند تلاش می کنند و به فرد راهنمایی و راهنمایی می کنند. व इक इक इन एंडरड है है बी बिडिलेन निहाद फ़ाइल व तरबिटा साट व एक एक इक इनान है है कैप है है है है है
دکتر عادل خلیقی ثمرین که با حکم وزیر آموزش و پرورش و فرهنگ، مسئولیت آموزش و پرورش استان سمنان را بر عهده گرفت، دارای مدرک دکترای روانشناسی، مدرس دانشگاه و کارشناس آموزش و فرهنگ می باشد. و به عنوان معلم ابتدایی خدمت خود را آغاز کرده است و در این سال ها مسئولیت های مختلفی از سطح مدرسه گرفته تا مدیریت و ورزشگاه را بر عهده داشته است.
گفتنی است: دکتر محمد شاه حسینی از 20 اردیبهشت 1401 به عنوان سرپرست آموزش و پرورش استان منصوب شد که با این جابجایی مجددا به محل اصلی خدمت خود در دانشگاه پیام نور بازخواهد گشت.

48

دکمه بازگشت به بالا