اخبار استانی

مشارکت ۴۳ انجمن علمی پژوهشی در رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی

فرحناز مولوی در گفتوگویی با خبرنگار گروه استان های خبرگزاری آنا در مشهد با اشاره به هسته های فناور دانشگاه آزاد خراسان رضوی، اظهار کرد: از 55 هسته فناور موجود در واحدهای دانشگاهی استان، 21 هسته فناور در واحد مشهد تشکیل شده و از 50 شرکت فناور، 22. شرکت را دانشگاه آزاد مشهد ایجاد کرده است.(بیشتر بخوانید)

وی در ویژه استارتآپها نیز عنوان کرد: از میان 27 استارتآپ در واحدهای دانشگاهی استان خراسان رضوی، هشت استارتآپ از واحد مشهد ارسال شده و از بین هفت اثر منتخب صنایع خلاق در استان خراسان رضوی دو اثر مربوط به واحد مشهد است و از پنج زیرساخت. ایجاد شده در استان، یک زیرساخت از دانشگاه آزاد مشهد ایجاد شده است.

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد مشهد افزود: یکی از پنج درخواست شبکه تعمیرکاران در استان خراسان رضوی را مشهد ارسال کرده و از 45 پوستر تبلیغاتی در سطح استان خراسان رضوی منتشر شده است 24 پوستر مشهد را منتشر کرده و در سراسر واحدهای دانشگاه آزاد استان خراسان رضوی، ۵۹ داور به قضاوت آثار می‌پردازند.

عضو ستاد رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد همچنین از راهاندازی 10 کارگروه تخصصی در واحد مشهد خبر داد و بیان کرد: هشت نشست تخصصی در سطح استان برگزار می شود و 6 فیلم برای تبیین رویداد مرحله دوم تهیه و سایت اختصاصی در سطح واحد برگزار می شود. و شبکه های اجتماعی طراحی شده است.

مولوی بررسیان کرد: در دانشگاه آزاد مشهد 19 گروه فعال پژوهشی ایجاد شده و 16 گروه پژوهشی درخواست راه اندازی ارسالی کرده است که 12 درخواست مربوط به واحد مشهد است و 32 درخواست از 56 درخواست راه اندازی هسته های پژوهشی استان از سوی واحد مشهد است.

وی مشارکت دانشجویان، تشکل های دانشجویی و استادان را در رویداد گام دوم مثبت ارزیابی کرد و توضیح داد: مشارکت دانشجویان در رویداد ملی گام دوم دانشگاه آزاد از سطح بالاتری است; چراکه 43 انجمن علمی و پژوهشی در برگزاری مراسم گام دوم مشارکت داشته و 26 ایده دانشجویی منتخب ارسال شده است و مشارکت استاد در حد انتظار است، این مشارکت به دلیل اطلاع رسانی مطلوب این رویداد است.

یکی از اهداف گام دوم استفاده از ظرفیت‌های صنعت و نهادهای برون‌سازمانی است

عضو ستاد رویداد گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی خراسان رضوی و مشهد با اشاره به اهداف گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی متذکر شد: یکی از مهم‌ترین رویدادها در گام دوم استفاده از ساختارهای صنعت و نهادهای برونسازمانی در قالب طرح‌های تجاری و اقتصادی است و با توجه به آن. ارتباطی مطلوب کارگروه‌های استان و مشهد با صنعت، مرکز سرای نوآوری، مراکز رشد و باشگاه پژوه

مولوی اضافه کرد: عمده کارگران با نهادهای خارجی و صنعت ارتباط مطلوبی می کنند و می دهند حامیان مالی با مدیریت خوب دکتر معطر است با سازمان آب استان خراسان رضوی و مشهد، ایرانخودرو، شهرداری، شرکت تولید برق، آستان قدس رضوی و … ارتباط مطلوبی کند کند.

وی یادآور شد: دانشگاه آزاد خراسان رضوی با مدیریت و نقش پررنگ محسن مرادی رئیس دانشگاه آزاد مشهد و همچنین معاون پژوهشی این دانشگاه، در تمام مراحل انتخاب تیم های قوی و انتخاب گروه های قدرتمند، آینده روشنی در پژوهش اجرای گام دوم دانشگاه آزاد خواهد داشت.

رئیس باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد مشهد ادامه داد: این دانشگاه در حقیقت اهداف راکه تمام ایده‌های ارسال‌شده درباره‌محور خلاقانه و نوآورانه و حل مسائل و مشکلات جامعه

انتهای پیام / ۴۱۰۳ /

دکمه بازگشت به بالا