اخبار استانی

مشمولانی که بیش از یک سال غیبت کنند علاوه بر ۶ ماه اضافه خدمت به مراجع قضایی معرفی می‌شوند

به روگر استان استن سمنان سرنگ «حسین پیکی» در کاکرای اختصایی با خبراینما، ایزه کرد: براد مده 2 کے کے کے ہے کے ےےےےےہےےےےےےےےےہےےے ہہےے

️معاونت وسطیف جمولی استان با اشاره به اینکه بر اساس ماده 58 وظیفه وظیفه عمومی مشمولانی که وضعیت خدمت خود را در مهلت ابلاغی مشخص نکنند غایب محسوب می شوند، تاکید کرد: مشمولان وظیفه عمومی که مدت غیبت اولیه آنها حداکثر تا سقف تعیین شده باشد. سه ماه، به سه ماهه سداد خدمت و تنبیه می‌شوند و به شش مه سداد کیمت تنبیه می‌کنند.

️ وی ادامه داد: مشمولانی که غیبت اولیه بیش از یک سال دارند علاوه بر شش ماه اضافه خدمت، متواری محسوب و به مراجع قضایی معرفی می شوند.

️سرهنگ پژندی افزود: شامل مشمولان غایبی می شود که طبق ماده 10 قانون با محرومیت های اجتماعی از جمله ناتوانی در ادامه تحصیل در دانشگاه، عدم معافیت کفالت، عدم دسترسی به خدمات، نسبت به تعیین وضعیت خدمتی خود اقدام نکرده اند. تسهیلات بانکی، ممنوعیت خروج از کشور و … با من روبرو می شوند.

️این سمت اداری خاطرنشان کرد: در صورت استخدام غیرحضوری توسط کارفرمایان، کارخانه ها، کارگاه ها، شرکت ها، مدارس، ادارات، مغازه ها، کارگاه های ساختمانی دولتی و خصوصی طبق ماده 63 قانون وظیفه عمومی با آنان برخورد و مجازات خواهد شد. اقدامات آنها دستگاه های قضایی معرفی می شوند.

️سرهنگ پاکندی در پیاین گفت: مشمولان مشمولان غایب که با حسن خلق، جدیت در انجام وظایف محوله و تایید فرماندهان به خدمت اعزام می شوند، از برکت سومین خدمت تکمیلی بهره مند خواهند شد.

48

دکمه بازگشت به بالا