اخبار استانی

مقابله صریح با جنگل خواری، زمین خواری و کوه خواری

اخبار استانی / مازندران استان مازندران از مداخله با جنگل و چرا بدون جنگل خواری، زمین خواری و کوه خواری به منظور آزادسازی خبر دریا داد و گفت: پاکسازی جنگل ها و مبارزه با خوارها و زمین خواران برنامه جدی ماست، که انفال متعلق به همه مردم است.

سید محمود حسینی پور در گفت و گو با خبرنگاران با عنوان مبارزه با جنگل خواری، زمین خواری و کوه خواری از این استان در آغاز هفته، گفت: فرد شایسته را برای انجام این ماموریت مهم انتخاب کرد که به زودی شروع به کار کرد. کواهد کرد ; را که جنگل و کوه در شماره انفال و متعلق به همه مردم است.

نماینده عالی دولت در مازندران، اظهار کرد: از این هفته با ورود به مراکز جنگل های خواری و کوه خواری و زمین خواری با کسانی که به حرائم عمومی جنگل و منابع طبیعی نفوذ و دستکاری می کنند، برخورد می کنیم.

حسینی پور: به همه کسانی که در حریم جنگل به صورت غیرفانونی نفود می کنند اخطار می کنند عقب نشینی می کنند و می گویند زیرساخت ها و امکانات را تخریب می کنند و جمع آوری می کنند، در غیر این صورت با آنها قاطع و قانونی می کنند و در این راستا می کنند. با کسی تعارف و شوخی نداریم.

وی افزود: جنگل آزادسازی دریا در بحث جنگل هم مداخله می‌کند و پاکسازی جنگل ها و مبارزه با کوه خوارها برنامه جدی ماست، چرا جنگل ها و کوه ها متعلق به همه مردم هستند.

وی توضیح داد: در استان مازندران آزادسازی حریم‌۶۰ متری ساحل آغاز و در مرحله اجرا قرار گرفته است همچنین آزادسازی میزان باقی مانده حریم ۶۰ متری ساحل در دستور کار قرار دارد و بزودی این مناطق آزاد م.

وی افزود: یکی از مهمترین کارها پس از آزادسازی، زیباسازی است که به شهرداری ها دستور دادیم این مهم را با جدیت انجام دهند و در اختیار مردم برای بهره برداری قرار گیرند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا