اخبار استانی

ملزم بودن واحدهای تولیدی به رعایت الزامات معیارهای مصرف انرژی

به گزارش اخبار استانی لرستان، مرضیه قنبریان در این باره گفت: واحدهای تولیدی مشمول استانداردهای اجباری مصرف انرژی در فرآیند تولید، بر اساس قوانین شورای عالی استاندارد، ملازم به رعایت الزامات معیارهای مصرف انرژی در تولیدی می باشند.

وی افزود: در سال گذشته 20 گواهی نامه انطباق میزان مصرف انرژی برای واحدهای تولیدی انرژی بر استان صادر می شود، که 11 گواهی نامه انطباق مصرف انرژی برای واحدهای ساختمانی با دامنه فعالیت در صنعت، 7 در حوزه صنایع غذایی، و 2 مورد هم مربوط به صنعت شیمیایی بوده است.

مدیرکل استاندارد لرستان در پایان مشخص کرد: در صورت عدم همکاری، واحدهای مشمول طبق آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف، به عنوان متخلف به وزارتخانه های نفت و نیرو جهت اعمالی قانونی جریمه معرفی خواهند شد.

.

دکمه بازگشت به بالا