اخبار استانی

مولدهای خورشیدی “طرح توانمندسازی” اقشار کمتر برخوردار جامعه راه‌اندازی خواهدشد

به گزارش اخبار استانی آذربایجانغربی، طاهر کیامهر به منظور بررسی روند اداری و اجرایی ساخت مولدهای کوچک خورشیدی به مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، بهزیستی و سایر اقشار کمبرخوردار با بسیج سازندگی سپاه شهدا دیدار و گفتگو کرد.
شرکت مشترک پخش برق آذربایجانغربی در دیدار با بسیج سازندگی سپاه آذربایجان‌غربی در روند راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی مدجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) تاکید کرد.
در این دیدارهای اربیل تجربیاً راهاندازی خورشیدی خورشیدی دیاندای خورشیدی خت روی کمیته امداد حضور داشت.
کیامهر در خصوص راه‌اندازی مولدهای خورشیدی اقشار کم‌برخوردار بیان کرد: توانمندی مددجویان بسیار مهم است از کمک‌های کمک‌های و مستقیم به آن‌ها است و با توانمندسازی مددجویان در عین حفظ عزت نفس این عزیزان چرخه تولید و اقتصاد مولد کشور به حرکت در آمدند.
وی ضمن قدردانی از مسئولین بسیج سازندگی خواستار ادامه برگزاری این جلسات و افزایش فعالیت های این شرکت.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی ادامه داد: یکی از طرح های ارزشمند کمیته ام امام خمینی(ره) و بسیج سازندگی احداث نیروگاه های خورشیدی کوچک بر روی پشت بامازل مددجویان تحت پوشش این نهاد حمایتی است که با این اقدام جریانی از مستمری به دست می آید. برای مددجویان ارائه می شود.
شرکت مشترک توزیع برق نیروی برق آذربایجان‌غربی توضیح داد: راه‌اندازی نیروگاه‌های کوچک با استفاده از انرژی‌های انرژی‌پذیر با توانمندسازی باعث افزایش تولید برق کشور، کاهش انتقال برق به شبکه و در نهایت توانمندسازی شبکه برق نیز می‌شود.

46

دکمه بازگشت به بالا