عمومی

نحوه برخورداری دانشجویان از «بیمه دانشجویی» و نرخ پرداخت حق‌بیمه‌

دانشجویان مانند بسیاری از اقشار کشور می‌توانند تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گیرند و با پرداخت حق‌بیمه دانشجویی از خدمات این سازمان استفاده کنند.

به گزارش اخبار استانی، دانشجویان باید بین ۱۸ سال تمام تا ۵۰ سال تمام باشند. در صورتی که متقاضی بیش از ۵۰ سال سن داشته باشد، باید معادل مازاد سنی سابقه بیمه‌پردازی قبلی داشته باشد. اگر شخصی دارای ۱۰ سال سابقه قبلی باشد از شرط سنی معاف است.

پرداخت حق بیمه

این بیمه در ردیف بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد است. بعد از شروع، «حق بیمه» هر ماه حداکثر تا پایان ۲ ماه بعد قابل پرداخت است.

خدمات درمانی بیمه‌پردازان دانشجو

چنانچه دانشجویی به تبع بیمه‌پردازی والدین تحت پوشش درمان باشد، می‌تواند بدون پرداخت حق سرانه درمان کماکان از خدمات درمانی تأمین اجتماعی استفاده کند.

بیمه‌شدگان دانشجو و افراد تحت تکفل آنان می‌توانند با پرداخت حق سرانه درمان به تعداد افراد تحت تکفل از امکانات مراکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان استفاده کنند.

نرخ پرداخت حق‌بیمه دانشجویی و خدمات آن

نرخ پرداخت حق بیمه ۱۴ درصد (۱۲ درصد سهم بیمه‌شده + ۲ درصد کمک دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی است.

نرخ پرداخت حق بیمه ۱۶ درصد (۱۴ درصد سهم بیمه‌شده + ۲ درصد کمک دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی است.

نرخ پرداخت حق بیمه ۲۰ درصد (۱۸ درصد سهم بیمه‌شده + ۲ درصد کمک دولت) شامل بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی است.

بیمه‌پردازی دانشجوی مستمری‌بگیر

در صورتی که دانشجو از مستمری بازماندگان استفاده می‌کند، می‌تواند راسا بیمه‌پردازی داشته باشد. پرداخت حق بیمه دانشجویی مانع دریافت مستمری بازماندگان نخواهد بود.

محاسبه سوابق پرداخت حق‌بیمه دانشجویی

با پرداخت حق‌بیمه از سوی دانشجویان، سوابق بیمه‌ای برای آنها ایجاد و محاسبه می‌شود. این سوابق در احراز شرایط تعهدات بلند مدت سازمان تأمین اجتماعی (بازنشستگی، فوت و از کار افتادگی) مؤثر است.

بعد از پایان دوران دانشجویی، دانشجویان می‌توانند سوابق بیمه‌ای خود را با اشتغال در کارگاه‌ها، بیمه‌پردازی در قالب بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا بیمه‌پردازی به طور اختیاری تکمیل کنند.

انعقاد قرارداد بیمه دانشجویان و پرداخت حق بیمه

متقاضیان دانشجو باید یا ورود به سامانه خدمات الکترونیکی سازمان به آدرس es tamin ir منوی بیمه شدگان خاص بیمه فراگیر خانواده ایرانی / انعقاد قراداد دانشجویی، به عقد قرارداد بیمه دانشجویی و پرداخت حق بیمه در مهلت مقرر اقدام کنند در غیر اینصورت قرارداد منعقده از تاریخ عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه آنان موکول به انعقاد قرارداد جدید و موافقت سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. ضمناً مهلت پرداخت‌های بعدی حق بیمه هر ماه حداکثر تا آخرین روز دو ماه بعد خواهد بود.

بیمه تامین اجتماعی دانشجویان، تنها در زمان اشتغال به تحصیل و از زمان انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه قابل استفاده است و سوابق بیمه‌ای ناشی از این نوع بیمه، بعد از اتمام تحصیلات و آغاز به کار فرد، با سوابق بیمه‌ای زمان اشتغال فرد، تجمیع خواهد شد.

دانشجویان در حال تحصیل برای برخورداری از خدمات تامین اجتماعی، باید قرارداد بیمه دانشجویی منعقد و حق بیمه ماهانه را در موعد زمانی مقرر پرداخت کنند.

تمام مراحل انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه، در سامانه خدمات غیرحضوری تامین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir قابل انجام است.

دانشجویان تمام مقاطع دانشگاهی و در هر ترم و دانشگاهی می‌توانند برای بیمه دانشجویان اقدام کرده و قرارداد منعقد کنند.

برای استفاده فرد بیمه‌شده و افراد تحت تکفل وی از خدمات درمانی تامین اجتماعی، باید به ازای هر فرد، سرانه خدمات درمانی جداگانه به همراه حق بیمه ماهانه پرداخت کند.

از آنجایی که ممکن است برای برخی افراد در زمینه بیمه دانشجویی سوالاتی مطرح شود، در این راستا سازمان تامین اجتماعی به پرتکرارترین سوالات پاسخ داده است که با کلیک بر روی این خبر پاسخ به چند سوال درباره «بیمه دانشجویی» قابل مشاهده است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا