اخبار استانی

پرداخت ۳۲۷ میلیارد تومان وام فرزندآوری در مازندران

به گزارش گزاشر خبرائن از مازندران، خانعلی رشیدی امروز به مناسبت سالروز تاسیس بانک ملی ایران در جمع خبرنگاران با حمایت دولت سیزدهم به رشد جوانان و فرزندآوری در مازندران و گفت: طبق آمار تا پایان اسفندماه سال جاری 10 هزار و 659 نفر 327 میلیارد تومان توسط عضو اجرایی بانک شورای هماهنگی بانک های کشور به این افراد پرداخت شده است.

وی افزود: در مجموع یک هزار و 155 نفر فرزند اول، 5 هزار و 36 فرزند دوم، هزار و 393 فرزند سوم، 154 نفر چهارم و 31 فرزند پنجم متقاضی بودند.

رشیدی یکی دیگر از خدمات شبکه بانکی در مازندران در سال جاری را حمایت از 189 واحد اقتصادی و تولیدی در مرحله تکمیل عنوان کرد و توضیح داد: با پیگیری های استاندارد در مازندران، مدیریت مرکزی استان. و بازرسی، تاکنون 117 واحد از مرحله تکمیل خارج شده و تولید خود را آغاز کرده اند.

وی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار دولت سیزدهم، شبکه بانکی استان به توان سرمایه گذار و توجیه اقتصادی برای پرداخت تسهیلات توجه جدی دارد، افزود: بانکی کیشور با 2.6 درصد منابع کیشور. رتبه هفتم و در مصرف منابع نیز با 2.2 درصد منابع کیشور در رتبه ششم قرار دارد.

رشدی با اشاره به اینکه تخصیص بهینه منابع بانکی در مازندران مورد توجه استان است و بانک های عضو شورای هماهنگی استان با دقت در حال اجرای این موضوع هستند، گفت: ایجاد شد. در این سطح برای 646 طرح تولیدی و اقتصادی در استان تسهیلات در نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه از کل تسهیلات سفر هفت هزار و 548 میلیارد تومان سرمایه ثابت و سه هزار و 716 میلیارد تومان در گردش است، گفت: بانک مرکزی با ساخت هتل پنج ستاره در چالوس با 90 میلیارد تومان و توسعه از این طرح حمایت ویژه کرد. کارخانه ذوب فولاد با 70 میلیارد تومان از جمله آنها.

رئیس شعبه بانک ملی مازندران با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور به مازندران 13 بانک دولتی و هفت بانک خصوصی تعهد پرداخت تسهیلات را پذیرفتند، گفت: یکی دیگر از برنامه های سفر مربوط به شبکه بانکی است. مازندران پرداخت وام نصف مبلغ تاکنون است که از مجموع 31 هزار و 625 طلب 15 میلیون تومانی مطرح شده به نام رئیس جمهور، چهار درصد حقوق توسط پنج بانک پرداخت شده است. در استان

دکمه بازگشت به بالا