اخبار استانی

پیام فرمانده انتظامی استان خوزستان به مناسبت روز جهانی قدس

به گزارش خبرگزاری اخبار استانی خوزستان، در این پیام آمده است فلسطین و جنایت های اسرائیل علیه مردم بی دفاع از آن موضوع جهانی منطقه ای نیست، بلکه در رأس موضوع های قرار گرفتن و اشغال فلسطین، هرگز اشغال یک سرزمین و یک کشور نیست. ایجاد یک کانون استعماری برای جلوگیری از شکل گیری تمدن اسلامی و ضد استکباری است.

در روز قدس بار دیگر دفتر ذلت بار شکست های پی در پی غاصبان اسرائیلی مرور می شود و شکست پیروزی های همیشگی جوانان فلسطینی که با دست خالی در برابر بزرگ ترین غاصبان و ظالمان ایستاده اند، همه مردم را روشن می کنند.

روز قدس، روز پاس خون به ناحق ریخته شهدایی است که در راه مقاومت ریخته شده تا پیام آزادی قدس را به همه اعصار و قرون و نسل ها می دهد و نشان می دهد که سلفی های نوین غربی هرگز تعبیر رویای خود را نخواهند دید.

فرماندهی مدیریت استان خوزستان نیز همنوا با مردم شهید پرور این خطه گذشته است ضمن محکومیتیت های رژیم سفاک و جنای اسرائیلی و حمایت از آمریکا از آنان، با آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی (ره) و ولی امرین حضرت امام خامنه ای عزیز (ره) مدظله العالی) تعداد پیمان کرد تا این پیام الهی و وعده حق «وَ سَیَعلَمُ الّذینَ ظَلَمُوا أیَّ مَن.

48

دکمه بازگشت به بالا