اخبار استانی

پیوند بین کشاورزی و فرهنگ در قالب جشنواره زیتون متجلی شد

پیوند بین کشاورزی و فرهنگ در قالب جشنواره زیتون برآورده شد

متولی سازمان جهاد کشاورزی استانبول قزوین گفت: کوزوین گفت: کرد فیستی زیتون در تارم سفلی پرد کرد را کوبین را کیں را کیں بین فرهیں و کے کردی.

به روگر اخبار استانی از قزوین; محمد حسین عطایی در روز برگزاری جلسه دبیرخانه جشنواره روغن زیتون استان قزوین گفت: یکی از مواردی که سازمان جهاد کشاورزی باید به آن توجه بیشتری داشته باشد این است که بخشی از فرهنگ است. و کشاورزی و ما نباید از آن غافل شویم».

وی افزود: جشنواره زیتون در انتها نمادی از همکاری موفق بین نهادهای استان قزوین بود و علیرغم اینکه این جشنواره برای اولین بار برگزار شد، خوشبختانه دستاوردهای خوبی داشت.

photo_2022-12-28_13-58-31

عطایی تسریه کرد: قرار گرفتن زیتون در بین محصولات اساسی، ارتقای کیفیت روغن زیتون، گسترش گردشگری کشاورزی و اعطای اولین پروانه بهره برداری در این منطقه و در نهایت توجه ویژه مسئولان استانی و منطقه ای به ظرفیت روغن زیتون از مهمترین دستاوردهای برگزاری این جشنواره است

وی گفت: در برگزاری جشنواره باید بخش ویژه ای بیش از بخش دولتی باشد تا بتوانیم از همه ظرفیت ها استفاده کنیم و در این راه باید دبیرخانه دائمی جشنواره ایجاد شود.

photo_2022-12-28_13-58-36

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در جشنواره زیتون سال آینده باید اقدامات متنوع دیگری را اجرا کنیم.

در پایان این نشست با اهدای لوح به شرکت کنندگان جشنواره زیتون جدول پایین اهدا شد.

آیا این خبر مفید است؟

در نتیجه و رای مخالف

دکمه بازگشت به بالا