عمومی

چند نکته درباره حادثه منجر به فوت مهسا امینی

1- اهداف اصلی نهضت امام بزرگوار، فراموش نکنیم با صد لایه نفاق و سنگ اندازی و دروغ ننگ و ظلم را نمی پذیریم. انشالله راحـیمایی عزیم عرباین نیز انجام می دهد به روش آئین اغاهی و RESPONSIBILITY زوار علوی و حسینی شود و جامی ای آگاه تر، مسولی تر; آگاه باشید

2- مرگ دختر جوان ایرانی که برای سفری کوتاه به تهران آورده شده بود آنقدر جدی است که به راحتی از دل انسان های پاک پاک نمی شود. مشکل این نیست که آیا این شهروند مظلوم ایرانی بر اثر چه حادثه ای جان باخته است، مشکل این است که خود بازداشتی و برخورد با اعمال او اشتباه و نادرست و نابخشودنی است و به این معضل می گویند سیاست غلط، گران و بی فایده. مشکل حجاب در قالب گشت ارشاد مای بررسی شد. توجه داشته باشید که اعتراضات مردمی که تنها در دو روز اخیر به نیروی اداری و معلولان وارد شده است، نه بر علیه نیرو، بلکه علیه گروهی از مردم و نهادهایی است که با نگاهی نادرست و سیاست‌های احمقانه، زمینه این امر را فراهم کرده‌اند. . شود و به هتاب به فاسلامانی است که تکونو در کبال عین الموس اشکار و ذزیع حق ناموس وطان سکوت کرده اند.

3- امواج رسانه های بیگانه و کسانی که به همه مسائل برخورد سیاسی و فرصت طلبانه دارند، هیچ تاثیری در ظلم خواهی مردم ایران ندارد و نباید بهانه ای برای دست کشیدن از عدالت قرار گیرد. بدخواهان مدروم ایران نمی ترونده از آن اب گل الود ماهی کریند . ایران و تمام سرمایه های مادی و معنوی آن فقط مربوط به شهروندان ایرانی است و ایرانیان برای احقاق حقوق خود و اعتراض به اشتباهات حکومتی نیازی به مجوز و چراغ سبز و تشویق و تشویق ندارند. برای رسانه های بیگانه مهم نیست که عده ای را بدون وجدان داخلی بپوشانند… مردم عدالت می خواهند و امینی و امثال آنها را دختر خود می دانند و اگر به این اتفاقات واکنش نشان دهند عجیب است و نشان دهنده ارزش های اسلامی است و ایرانی و هینسی. فیگر اند این کانی کے سکوت می کند در کونی اکیں در شوین اکیں. در إن إکسافه نیز متدینین، خانواده های شهدا و ایثارگران و همه گروه های اجتماعی معترض بودند و هستند و این مهم نادیده گرفته نشد.

4- حداقل انتظار مردم از افراد و نهادهای تصمیم گیر این است که ضمن ارائه گزارشی موثق و مستند از حادثه اخیر، بازنگری اساسی در مدیریت سیاسی مسائل فرهنگی و مذهبی مانند حجاب صورت گیرد تا ما دیگر شاهد چنین اتفاقات ناگوار در شرایط سخت نباشیم.

6565

دکمه بازگشت به بالا