اخبار استانی

کاهش ۲.۵ درصدی بیکاری در استان کرمان طی سال گذشته

به روگر این کابرآنلاین; مجتب در کارگروه مصباح رفع مشکل تولید شهرستان بم بیان کرد: در سال جاری یک نفر در این شهرستان ۳۴۱۷ است که از نظر تعداد افراد در سامانه رتبه ششم در استان است.
وی گفت: اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان در سال گذشته 50 هزار شغل ایجاد و 123 درصد اشتغال ایجاد کرد که رتبه نخست کشور را به دست آورد و نسبت به این میزان نرخ بیکاری 2.5 کاهش یافت. وی افزود: تعهد امسال به 1.5 افزایش یافت و به 60 هزار و 374 نفر رسید که بخشی از آن مربوط به حذف عامل کرونا و بخشی دیگر مربوط به تسهیلات است زیرا این موارد به یکدیگر مرتبط هستند.
مصباح گفت: بیشترین مشاغل ایجاد شده در نیمه دوم سال میان سال خواهد بود اما اگر به کل استان نگاه کنیم شهرستان از میانگین استان پایین تر است.
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تصریح کرد: اشتغال بحث اول کشور است و اشتغال و سرمایه گذاری در هر شهرستان یک کار جمعی و تیمی است و همه دستگاه ها با توجه به سهمی که داریم در این امر دخیل هستند. از امکانات کشور برخورداریم
مصباح با تاکید بر اینکه بخشی از رفع موانع تولید به دلیل بیکاری است و علت اصلی آسیب های اجتماعی بیکاری است و باید تلاش کنیم تا با اشتغال علت اصلی را رفع کنیم، بخشی از مشکلات شورا نیز به دلیل مشکلات موجود است. واقعیتی که بیکار است
مدیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت: این شهرستان در سال جاری تنها به 34 درصد تعهد اشتغال خود دست یافته و از نظر درصد ثبت شده در سامانه رتبه خوبی ندارد.
وی کارتینشان کرد: در هوز کریں کردی کردی برازی براسی براسی براسی براسی براسی براسی براسی براسی کے برای کے برای ہے بہے ہ00 میلیون تومان.
به کوک مسبه اغر شهرستانی اک کا تا پیاین مهرمه را بولیک شده کند را کید از مهل سهمیه هویل نیز مجدید بیدکی بریا آن شهرستانی بیدا بیدا کیدا کیدا.
مدیر کار تعاون و رفاه اجتماعی استان افزود: با توجه به اینکه تا پایان مهرماه زمان باقی مانده است اما شهرستان نتوانسته تمام اعتبارات را جذب کند و به همین دلیل یک میلیارد تومان دیگر نیز می شود. به سهم شهر اضافه شد.
مصباح گفت: در بحث مشاغل خانگی 20 سال سابقه پرداخت مزایا را داریم اما متاسفانه در برخی از تسهیلات شغل دائمی نبوده و پس از اطلاع از تسهیلات، شغل از بین رفته است. افزایش یافته و اگر فردی طرح خوبی ارائه دهد با اطلاعیه 1401 قابل جذب است.
وی گفت: هیچ رسانه خارجی به اندازه یک کارمند بد و ناکارآمد برای ایجاد نارضایتی تاثیری نخواهد داشت.

دکمه بازگشت به بالا