اخبار استانی

کردستان؛ استانی پرآب با بحران آبی فراوان

اخبار استانی/کردستان استان کردستان 7.1 درصد از مساحت کشور را دارد که حدود 5.3 درصد بارندگی کشور را به خود اختصاص داده و جزء استان کشور محسوب می شود.

کردستان سرکشمه کند حوزا ابریز ریای کیشر کیشیر سیفید رود، دریائک ارومیە و کرخه می‌وستے

تا کند سال کیک کیک میشد که آن استان جزوه استانهای پراب در کیشر است; اما امروزه بسیاری از کارشناسان و مسئولان نسبت به نبود چالش در این منطقه هشدار می دهند.

کردستان با توجه به کوهستانی بودن و موقعیت جغرافیایی منطقه به دلیل کاهش ناگوار بارندگی، عدم مدیریت صحیح آب، استفاده بی رویه از آب در بخش کشاورزی، برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی، 7 درصد از منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است. باعث بروز برازی ها و تنشی های آبی شفرد در استان می شود.

از پیامدهای بحران شدید آب در کردستان، خشک شدن زمین، خشک شدن چشمه ها، کانال ها و چاه ها، تشکیل دره های مدور و گسترش پدیده بیابان زایی، کاهش میزان ذخیره آب در پشت سدهای استان، بروز تنش آبی در تعدادی از شهرها و عدم تامین آب روستاییان، ازجمله محمفترین عملیں اوکاسالی و کمابی در این استان است.

76% از اب پشت سدها در اختبار استانهای همسایه

مدیرگروە شیلات دانش کردستان براشین آبی را ینیک از در کردستان در کردستان دانست و گفت: کردستان استانی پر اب، اما با براشین آبی است.

حبیب محمدی در گفتگو با اخبار استانی گفت: متاسفانه تنها 24 درصد آب پشت سدهای استان به کردستان و 76 درصد در اختیار سایر استان ها است.

وی کرد: در هل کاره شرستان دیوندره، بیجار، دهړلان و بانه با کراسی ایبی شربت روبیرو است.

محمدی گفت: شرق کردستان با افت شدید آب مواجه است و در برخی موارد شاهد افت 60 تا 70 متری آب زیرزمینی هستیم.

دبير كميتة اب شبكە ملي جامعە و دانشگاە; به زبان کردی 90 درصد منابع آبی استان به آب های زیرزمینی متصل است و افزود: دلیل استفاده بی رویه از آب های زیرزمینی به دلیل کمبود آب های سطحی در این مناطق است.

محمدی بیان کرد: سدهای ساخته شده در استان نه تنها در حفظ آب استان موثر است، بلکه اثرات زیست محیطی متعددی نیز دارد.

وی افزود: باید ساخت ها سدها در استان مدر مدیل گرد و رمیک شود ڕە ایا مفعت و سودهای ساکە شدە در استان از کراسهای آن است یا کر؟

محمدی ادامه داد: در مجموعة باید در کردستان را در سە حوزه کردی کردی کرد و سانتا کرد.

وی با دانستن اینکه مناطق شرقی کردستان که قطب کشاورزی استان محسوب می شود، در تامین آب با چالش های جدی مواجه است، گفت: در چند سال آینده شاهد ریزش زمین، ایجاد زمین لغزش خواهیم بود. خشک شدن منابع طبیعی، دامپروری بی رویه و توسعه اراضی کشاورزی استان که در صورت عدم مدیریت صحیح و ادامه وضعیت موجود، بسیاری از اراضی این مناطق از بین می رود.

مدیر شیلات کردستان بر کاهش و برداشت دیرهنگام آب های زیرزمینی تاکید کرد و افزود: برای جلوگیری از تعطیلات و بیکاری در کشاورزی، ایجاد امنیت غذایی و خودکفایی باید به فکر جایگزینی و استفاده از آب سدها برای مصارف کشاورزی باشیم، اما متاسفم برای بسیاری از ذخایر آب.

مدیریت منابع آبی کردستان; در کشورهای دیگر

وی بر تخصیص 100 درصدی آب سد آزاد کردستان تاکید کرد و افزود: سد گاوشان با حجم بالای 550 میلیون مترمکعب بهترین و با کیفیت ترین سد کردستان و دومین سد بزرگ استان است. و کیشور غربی و از نظر حجم، بزرگترین سد در غرب کیشور است، کاملاً تحت کنترل استان کردنشین و کمتر از شش تا هفت درصد آن در اختیار استان کردستان است. إن در حالی است کە سد گوشان می‌توندی یک شکرە ابر شرب در استان بهده.

محمدی اب شرب را اب شرب اسئلعای توصیف و توضیح کرد: امروز تامین آب در کردستان به یک موضوع امنیتی تبدیل شده است و بسیاری از مناطق روستایی با مشکل جدی کمبود آب آشامیدنی مواجه هستند.

وی بر حل مشکل تامین آب شرب در استان کرد و بیان کرد و براس براسی و براسی و پیروتی و با هورستان 20 سال کرد با تامین آب شرب در استان کرد.

دبير كميتة اب شبكە ملي جامعە و دانشگاە; دانش کردستان تامین آب مورد نیاز کردستان را از دیر بیایز هایز در استان درنست و کاترینشان کرد: اگر بحث کم آبی در استان مدیریت نشود در ایندهای ن کاندان دور شاهد نابودی کشاورزی در شرق استان خواهیم بود. .

وی افزود: استان کردستان با 18 درصد بیکاری بیشترین آمار بیکاری را در کشور دارد.

محمدی کاترینشان کرد: تامین و ازرکی ساحیه اب می‌توادید در کشتن سناده و ابرکہزایی و سوداوری کیشہ نقش‌بسزایی داشتە بود.

مدیر شیلات دانشگاه کردستان گفت: 92 درصد مصرف آب در ایران در بخش کشاورزی است و امروز در کشورهای پیشرفته کاهش کشاورزی و افزایش درصد صنعت سودآورتر است.

محمدی یاداور شد: گرچی استان کردستان به تیگی استانی پراب در کیشور یکدە شدە است; اما هذه از ساير استانها با براشان ابي روبهرو است.

وی به بحث انتقال آب برای مصارف کشاورزی پرداخت و گفت: انتقال آب بسیار پرهزینه است و در دراز مدت منجر به شکست می شود.

دبير كميتة اب شبكە ملي جامعە و دانشگاە; دانشگاه کردستان افزود: در کردستان پنج منطقه حفاظت شده چلچشمه و سارال، عبدلرزاق، قمچقای بیجار و شاهو کوسالان وجود دارد که در حال حاضر به دلیل چرای بی رویه، تخریب مراتع و تبدیل آنها به زمین کشاورزی در حال تخریب هستند و بسیاری از آنها بخش‌های جانوری و گیاهی این مناطق از بین رفته است.

وی بیان کرد: منطق چهل‌چشم و سارال بە تنوع گونەهای گیاهی، جزو بهترین مناطق کشور است که نیازمند سیاستهای مدیریتی و کنترل دامداری،جایگزینی معیشتی و توجه به افزایش گردشگری در این مناطق است.

محمدی تاکید و خاطرنشان کرد: فرهنگ بد گردشگری عامل آلودگی مناطق گردشگری است و باید از مردم بومی به عنوان راهنمای محیط زیستی و گردشگری استفاده کرد چرا که فقط یک نفر می تواند نحوه استفاده از این مناطق را بداند حفاظت احسن کند خود مندو bumi est; بنابراین در صورت عدم مدیریت صحیح شاهد تخریب مناطق گردشگری و بهبود وضعیت استان خواهیم بود.

مدیر اداره شیلات کردستان با بیان اینکه باید به رودخانه ها توجه ویژه شود، اضافه کرد: طبق بررسی های انجام شده در بسیاری از مناطق رودخانه ها کاربری اصلی خود را از دست داده اند و بیشتر آب رودخانه ها برای مصارف کشاورزی منتقل شده است. که حیات وحش را در آستانه انقراض قرار داده است، زیرا آبزیان در رودخانه وجود دارند و با تبدیل رودخانه به استخر حیوانات زیادی کشته شده اند.

از بین فردان 60 درصد چشمه های طبیعی منطقه کردستان است

محمدی تطبیق کرد: طبق بررسی های انجام شده حدود 50 تا 60 درصد رودخانه ها و چشمه ها از حالت طبیعی خارج شده اند.

وی افزود: آثار منفی و مخرب معدن بر محیط زیست بر کسی پوشیده نیست و چند سالی است که در اقلیم کردستان به سرعت در حال پیشرفت است.

دبير كميتة اب شبكە ملي جامعە و دانشگاە; دانشگاە کردستان وردید: گسترش اقدامات باید بر اساس اصول زیست محیطی باشد و با هیچ مقیاس و اصولی امکان پذیر نباشد.

با عقيدة وي، بسياري از شهرها هيچ منفعتي جز اثرات زيانبار محيط زيست ندارند.

حبیب محمدی در فیسی در سدسازی در استان کردستان کرد کرد: ساخت سدها باعث از بین رفتن بسیاری از گونه های جانوری می شود.

وی گفت: در حال حاضر ظرفیت سدسازی در استان کردستان وجود ندارد و بسیاری از سدها به صورت غیرقانونی ساخته شده اند و زمانی فرا می رسد که اکثر سدهای استان تخریب و برداشته می شوند.

مدیر شیلات کردستان به ویژه پدیده گردباد در استان خاطرنشان کرد: بیشتر پدیده گردباد منشأ داخلی دارد به عنوان مثال منطقه اسفندآباد و به طور کلی بیجار و روستا به کانون تبدیل شده است. گردبادها و این یک تهدید جدی برای استان است.

محمدی کاترینشان کرد: متأسفانه مسئولان و تصمیم گیران واقعی به دانش دانشگاه ها نگاه نمی کنند و درصدد تعریف و اجرای استانداردها و آرمان ها هستند، اما متاسفانه تا رسیدن به نتیجه راه زیادی در پیش داریم. .

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا