عمومی

کریدور راه آهن ترانزیتی شمال-جنوب

تیر ماه 1400 کند کد کدی را از نگاه یک معلوم در فیشه راه و سترکن به وزیر راه و شهرسازی بری برای براک فیلمی در خبر انلاینیم. مقاله اصلی اینجا

চ্ন্ত্যান বাজে বেজের র্য়া নার্যাজে

و بعد از 9 ماه دوباره نوشتم:

من 9 ماه پیش برای وزیر راه و شهرسازی توصیه ای نوشتم

این مطالب در چند مقاله قبلی گردآوری شده بود که تحت عنوان آن توصیه هایی را قبل از انتخابات برای وزیر راه و شهرسازی تهیه و نوشته بودم. در مقاله دوم حتی از تاخیر در اجرای برخی توصیه های واقعی و منطقی ناراحت شدم؟ دو نکته حساس از این مقالات را یادآور می شوم که بر آن تاکید می کنم:

اف) ریلی و درهای بهشت ​​کیشور

ب) সিত্তি है জান্তা এ আন্তে জেন্যান নাএ আন্তে জেন্যান নিএ

در گذشته بارها در مقالات خود تاکید کرده ام که با توجه به شرایط جنگ در اوکراین و اهمیت ترانزیت در این کریدور، باید همیشه مواظب راه اندازی این خط ریلی کلیدی و استفاده کامل از آن باشیم. سود الحمدالله امروز در اخبار دیدم که بالاخره بعد از پشت سر گذاشتن مشکلات سیاسی فراوان، به نظر می رسد امروز در نشست 6+2، توافق نهایی برای فعال شدن این کریدور که برای کشور بسیار حیاتی و مفید است، حاصل شده است. رسیده است، به طوری که شادی زیادی وجود دارد. فقط امیدوارم برنامه های کامل برای نگاه فعالانه به این خطوط در دستور کار دولت گذرا باشد. همین خبر:

توافق تهران، مسکو و باکو برای اجرای جاده بین کریدور شمالی و جنوبی

ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در نشست ترانزیتی 2+6 بین ایران و کشورهای آسیای میانه بر سر اجرای کریدور غربی کریدور شمال – جنوب به توافق رسیدند.

*دانشگاه شهر کیشور در رشته مهندسی سازه، مدیریت زلزله و بحران، بنیان سازه های مقاوم و مدیریت بحران در ایران و مؤسس انجمن جامعه مدنی شهر کیشور.

6565

دکمه بازگشت به بالا