اخبار استانی

کیفیت بالا و رقابت‌پذیری از ویژگی‌های تولید دانش‌بنیان است

اخبار استانی / لرستان یک مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی بالا بودن ضریب کیفیت و قدرت رقابت پذیری را ویژگی محصولات دانش بنیان دانست و گفت: شرط پویایی در تولید، افزایش بهرهوری و حضور قدرتمند در بازارهای جهانی است که فرداین امر با حمایت از شرکتهای دانشبنیان محقق می شود.

امیر علیحیدر امیری، در گفتوگو با اخبار استانی، با اشاره به نامگذاری شعار سال جدید با عنوان “تولید، دانشبنیان، نیروآفرین” اظهار کرد: در بین اعیاد آمیختگی عید با ذکر و معنویت چیزی کمنظیر است و نه فقط در ایام نوروز بلکه هر لحظه و روز را با نام یاد خدا زندگی را باید معنوی کنیم.

وی با بیان اینکه بهار پیامآور امید بوده و به انسان میگوید خزان و برگریزان رفتنی و پایان زمستان سرد بهار مفرح و انرژی بخش است، افزود: تمام فرمایشات مقام معظم رهبری امید به آینده را القا می کند کمااینکه امروز ما در اوج اقتدار هستیم.

امیری با اشاره به این که مقام معظم رهبری در یک دهه گذشته در انتخاب شعار سالانه بر اساس تحقیقات اقتصادی، افزودن: افراد خاص از قوای سهگانه، مردم و شرکت های دانش آموز سه ضلع هدف شعار سال کمااینکه در شعار امسال دارای دو خصوصیت کارآفرین هستند. دانش بنیان است.

این تحلیل مسائل سیاسی با توجه به اینکه امروز کشور ما با جوانان است و قویاً دانش بنیان می کند و می تواند بر علم و خلاقیت تحرک در پروژه را همراه داشته باشد، ادامه داد: در ساختن شعار سال مردم با خرید و استفاده از تولیدات و محصولات. دانش‌بنیان کشور نقش مشارکتی دارند از طریق تولید محصول باکیفیت مردم را به خرید آن محصول می‌کنند.

وی افزایش کیفیت را از ویژگی‌های تولید دانش‌بنیان دانست و با اشاره به اینکه کیفیت محصولات، قدرت انتخاب و توانایی آن را افزایش می‌دهد، ادامه داد: شرط پویایی در تولید افزایش بهره‌وری و حضور قدرتمند در بازارهای جهانی است که این امر با تبدیل شدن علم به ثروت یا همان حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان محقق می‌شود.

امیری بالاترین جهاد را عملیاتی کردن شعار سال دانست و با اشاره به اینکه شعار سال فقط برای نوشتن بر سربرگ نامه های ادارات نیست، نظران کرد: بهره مندی از ظرفیت نخبگان و جوانان از الزامات شعار سال جاری است.

این مدرس دانشگاه با تصویب مجلس بر این مجلس باید با قوانین و مقررات حمایتی و بروکراسی مجوزهای اداری شرکت های دانش بنیان ریل مناسب در جهت تعیین شعار سال دهد، افزود: در بودجه امسال اعتبار دانش برای انجام صندوق شکوفایی با هدف حمایت و تقویت شرکت هایبنیان. و تبدیل ایده و خلاقیت به علم در نظر گرفته شده است که این بودجه باید به شکل صددرصدی تخصیص باشد.

وی در پایان کار صدور مجوزهای کسب و کار و ایده های خلاقانه را توسط مجلس از دیگر روش های دانستن شعار سال و رون دانش بنیان و گفت: یکی از موارد دیگری که به حمایت از شرکت های دانشبنیان وجود دارد اصلاح اعتبارات ثبت 18 است که باید باید انجام شود. منابع آن درست و به جای خود تخصیص است.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا