اخبار استانی

۳ بازی جذاب و سرگرم‌کننده برای سیزده به در

بازی جذاب و سرگرم کننده برای سیزده به در

بازی‌های بومی و نمادهای محلی از فرهنگ، آداب و سنن در استان‌های مختلف هستند که باعث پیشرفت فناوری برخ می‌شوند. در این مطلب ۳ بازی سرگرم‌کننده و جذاب ایرانی را معرفی کرده‌ایم.

به گزارش اخبار استانی این روزها با گسترش فناوری بازی‌های محلی از رونق افتاده‌اند و جای آنها با بازی‌های دیجیتالی و یک. اما بی‌شک حرکتی که در بازی‌های وجود محلی باعث ایجاد اندروفین و به تبع شادمانی می‌شد. بیشتر ما با چند نوع از این بازی‌ها که در آنها حرف اول را می‌زند مثل اتل‌متل، قایم‌باشک، هف.

در این زمینه درباره چند بازی محلی کمتر شناخته شده در استان‌های مختلف بخوانید.

هارو

«هارو» از بازی‌های قدیمی شهرستان دامغان است که طرفداران زیادی دارند. فردی چشمهایش را می‌بندد و دیگری روی زمین اک برمی‌دارد و به صورت تپه‌های کوچک ۲.۵ تا ۴ سانتی‌متری می‌سازد و این کار را ادامه می‌دهد و در مکان‌ها. فرد با ساخت هر تپه میگوید “هارو” حال فردی که چشمهایش را بسته بود، چشمهایش را باز می کند و به دنبال هاروها می شود که بعد از پیدا کردن آنها را از بین ببرد. س از پایان بازی دو فرد به دنبال هاروهایی که از بین رفتن می‌گردند و آنها را می‌شمارند. این کار تکرار می‌شود، با این تفاوت که جای افراد عوض می‌شود.

بوجیکا فر

بوجیکا فر از بازیهای محلی استان بوشهر است. بازیکنان دیره‌وار می‌نشینند و از میان خود یک نفر را به نام استاد انتخاب می‌کنند. بازیکنان یکی از انگشتان خود را روی زمین می‌گذارند. استاد در حالی‌که یکی از انگشتان خود را به مین می‌گذارد و برمی‌دارد می‌گوید که بوجیکا فر (گنجشک‌ها پر) کموتِرا فر (کبوترها پر) پیلوسکا فر (پرستوها) بازیکنان با شنیدن کلمه فر انگشتان خود را به علامت پریدن به هوا بلند می‌کنند. در همین حال استاد نام شیء یا حیوانی را می‌آورد که قادر به پریدن نباشد. هریک از بازیکنان به اشتباه انگشت خود را بلند کند، بازنده است.

بازی محلی گُل

بازی محلی گُل در لردگان هارمحال و بختیاری است. این بازی را بیشتر دختران انجام می‌دهند. در این بازی از چند سنگ کوچک استفاده می شود که تعداد این سنگها به حرفهای یا غیر حرفهای بودن بازیکنان می رسد که تعداد سنگها به صورت 5، 7، 9، 11 تایی است و تعداد آنها حتما باید فرد باشد.

این بازی دارای مراحل مختلف مانند دست گرفتن، دوقُل، سه قل، چهار قُل، غش، عروس آشپال، تخم تخم. برای شروع بازی، بازیگری که سنگ بیشتر را با دست بازی را شروع می‌کند. در صورتی که بازیکن نمی تواند یکی از این مراحل را به درستی انجام دهد، سنگ ها را باید به بازیکن مقابل تبدیل کرد.

دکمه بازگشت به بالا