عمومی

۴۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت پسماند‌ها به محیط زیست

به گزارش شفاف، مدیر کل دفتر حفاظت محیط زیست مدیریت گفت: میزان مصرف های وارد شده به محیط زیست محیطی از مدیریت نادرست پسماندها به دفن اصولی، عدم تفکیک غیرقانونی، اشغال زمین، مصرف منابع خاک و آب های سطحی و زیرزمینی ناشی از نشت. و نفوذ شیرابه، تولید گازهای گلخانه ای، تخریب سیما و محیط زیست سالانه حدود 44 هزار و 800 میلیارد تومان برآورد شده است، پیشرفته و برخی جوامع درحالتوسعه نزدیک به 70 درصد باغ های خود را بازیافت می کنند و، اما برآورد 10 تا 17 درصد است. این روند در ایران، نشانگر آن است که در مرحله اول تفکیک از مبدأ مانده‌ایم.

پسندیده گفت: با توجه به چالش های عدیده زیست محیطی کشور ناشی از پسماندها در دهه های پیش، موضوع تدوین قوانین مناسب و فراگیر به لحاظ رو به توسعه بودن در اولویت قرار گرفتن است، با تصویب قانون شهرداری ها در سال 1348 برای اولین بار در کشور، شهرداری ها. موظف شدند تا مکانهای مجاز برای دفع و پسماندها و لجن را به اطلاع عموم برسانند، این تنها ماده قانونی بود که در رابطه با پسماندها وجود داشت اما قوانین دیگری هم تصمیم گرفتند، که از جمله این قوانین می توانند به قانون حفاظت و محیط زیست بپردازند. ایست اشاره کرد که سازمان حفاظت از محیط زیست مسئولیت نظارت بر آلاینده ها و منابع پذیرنده آن ها را به

به گفته ی پسندیده، میزان تولید پسماند در استان های مازندران و گیلان به ترتیب حدود 3500 و 300 تن در روز است، در استان مازندران باغسوز نوشهر با ظرفیت 200 تن در روز معادل 50 درصد ظرفیت، در حال فعالیت است. نیروگاه تنسوز 450 تنی ساری نیز دارای پیشرفت حدود 75 درصد است و بر اساس برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال 1401 مشروط به تامین اعتبار به میزان 200 میلیارد تومان افتتاح می شود، هم چنین گرم سوز رشت با ظرفیت 600 تن در روز حدود 15 درصد پیشرفت دارد. طرح ایجاد شده است تا پایان سال ۱۴۰۲ مشروط به تامین اعتبار به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان افتتاح شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

دکمه بازگشت به بالا