دیتیل پایه چراغ

  • آبان- 1402 -
    29 آبان
    عمومی

    قیمت فونداسیون آماده پایه چراغ به چه مواردی بستگی دارد ؟

    قیمت فونداسیون آماده پایه چراغ به عوامل مختلفی بستگی دارد که عبارتند از: نوع فونداسیون: فونداسیون آماده پایه چراغ در انواع مختلفی مانند فونداسیون ستون، فونداسیون تیر، فونداسیون صفحه ای و فونداسیون دال تولید می شود. هر نوع فونداسیون دارای قیمت متفاوتی است. ابعاد فونداسیون: ابعاد فونداسیون آماده پایه چراغ نیز بر قیمت آن تأثیر می گذارد. فونداسیون های بزرگتر معمولاً گران تر هستند. وزن فونداسیون: وزن فونداسیون آماده پایه چراغ نیز بر قیمت آن تأثیر می گذارد. فونداسیون های سنگین تر معمولاً گران تر هستند. منطقه نصب: منطقه نصب فونداسیون آماده پایه چراغ نیز بر قیمت آن تأثیر می گذارد. فونداسیون هایی که در مناطق دورافتاده تر نصب می شوند، معمولاً گران تر هستند. در ایران، قیمت فونداسیون آماده پایه چراغ معمولاً به ازای هر متر مکعب بین 200 هزار تومان تا 500 هزار تومان است. در ادامه به بررسی قیمت برخی از انواع فونداسیون آماده پایه چراغ در ایران می پردازیم: فونداسیون ستون: قیمت فونداسیون ستون آماده پایه چراغ به ازای هر متر مکعب بین 250 هزار تومان تا 350 هزار تومان است. فونداسیون تیر: قیمت فونداسیون تیر آماده پایه چراغ به ازای هر متر مکعب بین 300 هزار تومان تا 400 هزار تومان است. فونداسیون صفحه ای: …

دکمه بازگشت به بالا