درمان زرد شدن برگ درخت بادام

  • عمومی

     روش های مراقبت، به کمک محصولات آلی از زرد شدن برگ درخت بادام

    اگر دلیل اصلی زرد شدن برگ درخت بادام به خاطر کمبود مواد مغذی و فقر خاک زمین باشد، کشاورزان باید به فکر مغذی کردن خاک باغ باشند، برای این منظور می‌توانند از عناصر ماکرو و میکرو استفاده کنند، البته در مرحله اول توصیه شده کشاورزان برای تولید محصولات ارگانیک و سالم حتماً از کود آلی و طبیعی برای مغذی کردن درختان باغ بادام بهره ببرند، مطمئناً اگر باغداران نحوه استفاده از این کودها را فرا بگیرد، احتیاج زیادی به کود شیمیایی نخواهند داشت و تمامی محصولات تولید شده ارگانیک خواهد بود، در ادامه می‌خواهیم روش‌های مراقبت به کمک محصولات آلی که از زرد شدن برگ درخت بادام جلوگیری می‌کند بپردازیم. تاثیر مواد آلی در سلامت برگ درخت بادام و جلوگیری از زرد شدن آن کود آلی در واقع به اضافات گیاهان و یا موجودات زنده می‌گویند که یک دوره و پروسه طولانی فاسد شدن و تجزیه را گذرانده‌اند، کود عالی به خاطر فواید زیادی که برای خاک دارد مورد توجه اکثر باغداران و کشاورزان قرار گرفته است در واقع وجود محصولات آلی در بستر خاک از فرسایش و سنگلاخی شدن خاک باغ جلوگیری می‌کند، خاک محدود کننده مانع از رشد، تنفس و تغذیه نهال بادام می‌شود، ریشه نهال بادام برای …

دکمه بازگشت به بالا