عمومیکسب و کار استانها

نمونه دادخواست طلاق از طرف زوجه

دادخواست طلاق از طرف مرد و نحوه تنظیم آن

در نمونه دادخواست طلاق از طرف مرد هنگام مشاوره حقوقی رایگان قوه قضاییه ، لازم است تا به نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست طلاق از طرف مرد توجه شود. در دادخواست طلاق یک طرفه از طرف زوج، ضروری است تا مشخصات زوج و زوجه، خواسته یعنی تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش، همچنین توانایی یا عدم توانایی مالی زوج برای پرداخت حقوق مالی زوجه درج شده و مدارک لازم، پیوست دادخواست گردد.

مطابق قانون مدنی، طلاق از یک منظر به سه نوع تقسیم می شود: طلاق از طرف زن ، طلاق از طرف مرد و طلاق توافقی. در طلاق از طرف زن همانطور که از عنوان آن مشخص است، زوجه با استناد به نقض یکی از شروط ضمن عقد یا به دلایل موجه قانونی همچون عسر و حرج، دادخواست طلاق می دهد. در طلاق توافقی نیز همانطور که از نام آن پیدا است، طلاق و جدایی با توافق طرفین انجام می گیرد.

نوع سوم طلاق، طلاق از طرف مرد  بوده که در این نوع از طلاق،  دادخواست طلاق از طرف مرد به دادگاه داده می شود. البته طلاق یک طرفه از طرف زوج، امروزه مانند قانون مدنی سابق نیست که مرد هر زمان که بخواهد بتواند زن خود را طلاق بدهد، بلکه در قانون جدید، مرد در صورت وجود شرایط مقرر قانونی می تواند برای طلاق اقدام نماید، از جمله اینکه ثبت طلاق از طرف مرد، مستلزم پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه می باشد.

از آنجا که لازم است در دادخواست طلاق از طرف مرد، نکات خاصی درج شده که این نکات از اهمیت زیای برخوردار می باشند، در این مقاله ابتدا نمونه فرم دادخواست طلاق از طرف مرد را برای شما آورده ایم، سپس، در بخش دوم، به توضیح نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست دادخواست طلاق از طرف مرد پرداخته ایم. برای مشاوره حقوقی رایگان با ما تماس بگیرید.

نمونه فرم دادخواست برای ارائه به دادگاه نخستین

مهریه یکی از شایع ترین دعاوی بوده که در دادگاه خانواده مطرح می گردد. از یک منظر می توان طلاق را به سه نوع طلاق از طرف مرد، طلاق از طرف زن و طلاق توافقی تقسیم نمود. در میان این اقسام طلاق، طلاق توافقی با سرعت بیشتر و در زمان کوتاه تر انجام می گیرد. طلاق از طرف زن با دشواری بیشتری همراه بود، چرا که مستلزم اثبات موجبات طلاق در دادگاه می باشد، اما طلاق از طرف مرد را می توان ساده ترین دعوا قلمداد نمود، چرا که مرد می تواند هر زمان بخواهد زن خود را طلاق داده و برای این امر نیاز به دلیل ندارد.

نمونه فرم دادخواست طلاق از طرف زوج ( شوهر ) برای ارائه به دادگاه نخستین  یعنی در ذیل قرار داده ایم :

تنظیم و نوشتن دادخواست طلاق از طرف مرد

در بخش قبل، نمونه فرم برای ارائه به دادگاه نخستین را برای شما قرار دادیم . اکنون در این بخش، به توضیح نحوه تنظیم و نوشتن دادخواست دادخواست طلاق از طرف مرد و  دادخواست طلاق یک طرفه از طرف زوج، می پردازیم. نحوه نوشتن و تنظیم نمونه دادخواست طلاق از طرف زوج ( شوهر ) به طور کلی به صورت زیر می باشد اما با توجه به شرایط هر فرد و نوع پرونده ، لازم است تا تغییراتی در آن داده شده و دادخواست مربوطه خصوصی سازی گردد:

خواهان : …… مشخصات زوج ( شوهر ) خوانده : ………. مشخصات زوجه ( زن )

وکیل یا نماینده قانونی : …….. ( در صورت داشتن وکیل ، نام و نام خانوادگی و مشخصات وکیل نوشته می شود )

خواسته یا موضوع و بهای آن : تقاضای طلاق ( صدور گواهی عدم امکان سازش )

دلایل و منضمات دادخواست : 1 – فتوکپی مصدق عقدنامه

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگاه خانواده ….

با سلام

احترام به استحضار می رساند : با توجه به عقد نامه پیوستی اینجانب …… ( خواهان ) و زوجه خانم …… به تاریخ …….. با عقد دائم ازدواج نموده ایم . مدت ……. سال / ماه از زندگی مشترک می گذرد . حاصل زندگی …. فرزند ….. ساله می باشد ( هیچ فرزندی نداریم .) حال توجها به اختلاف و ناراحتی های پیش آمده و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و سوء رفتار نامبرده به استناد ماده 1133 قانون قانون مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نامبرده را دارم .

شرایط : تقاضای صدور حکم به حضانت اینجانب …. برای فرزندم را دارم . از لحاظ مالی معسر بوده و تقاضای تقسیط مهریه زوجه ام را دارم . ( /مهریه را یکجا پرداخت می کنم ) اجرت المثل کاری همسرم را تا روز طلاق با تعیین مبلغ از طرف دادگاه به صورت یکجا می پردازم .

چند نکته مهم درخواست طلاق زن (زوجه)

1- زوجین برای موفقیت در دعوای طلاق باید دلایلی داشته باشند که از سوی مورد قبول و پذیرش باشد و چنین نیست که به محض طرح دعوا و به صرف تقدیم دادخواست به خواسته طلاق برسند.در واقع مطابق قوانین ما طلاق از حقوق مرد بوده و در انحصار زوجه می باشد.جهت اطلاع از مقاله ای با این عنوان را در همین سایت مطالعه کنید.

2- لازم به ذکر است در مواردی که زوجه هیچ راهی برای طلاق ندارد می تواند با مشورت و همراهی یک طلاق و به مقصود و خواسته خود برسد.

3- طلاق چه به درخواست زوج باشد و چه به درخواست زوجه در صورتی که زوجین مقیم خارج از کشور باشند ترتیبات و تشریفات مخصوصی دارد که کاملا با آنچه در مورد افراد ساکن ایران قانون گذاری شده، متفاوت است.

4- توصیه می شود به جهت حساسیت موضوع طلاق به درخواست زوجه قبل از هر اقدامی به یک وکیل متخصص در زمینه دعاوی خانوادگی مراجعه و مشورت نمایید.

متن دادخواست طلاق به درخواست زن

خواهان : مریم ………. فرزند: علی   شغل:کارمند   به نشانی: تهران ….

خوانده : حیدر ………… فرزند: حسین   شغل: آزاد    به نشانی: تهران ….

وکیل یا نماینده قانونی : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری – به نشانی : تهران – میدان فاطمی – میدان گلها – بلوار گلها

خواسته : طلاق به درخواست زوجه

دلایل ومنضمات داخواست(مدارک):

1- وکالت نامه به شماره  ……… مورخ 1392 سند ازدواج شماره ……….. مورخ 1392  شناسنامه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه

با سلام و تقدیم احترام

احتراماً به استحضار می رساند موکل به موجب سند ازدواج که تصویر آن پیوست دادخواست تقدیم گردیده در تاریخ 1378  با خوانده ازدواج نموده که حاصل این ازدواج یک پسر 11 ساله می باشد. بنا به اظهار موکل، به دلیل اختلافات شدید وعدم تفاهم، زوجین بیش از یکسال است که جدا از یکدیگر زندگی می کنند و سوء رفتار شدید زوج موجب کراهت و تنفر شدید زوجه از وی گردیده و ادامه ی زندگی با زوج را برای زوجه غیر قابل تحمل ساخته و وی را در عسر و حرج شدیدی قرار داده است به نحوی که حاضر است با بذل چهار سکه از مهریه اش خود را مطلقه نماید. نظر به مراتب فوق رسیدگی و صدور حکم شایسته مبنی بر طلاق مورد استدعا می باشد.

متن رای طلاق به درخواست زوجه 

به تاریخ:  1393                           مرجع رسیدگی : شعبه …… دادگاه خانواده تهران                                  شماره دادنامه : …………

خواهان : خانم مریم …….  با وکالت مسعود محمدی  به نشانی : تهران میدان فاطمی – میدان گلها – بلوار گلها

خوانده : آقای حیدر…….. به نشانی : تهران…….

خواسته: طلاق به درخواست زوجه

گردشکار: خواهان دادخواستی بخواسته فوق بطرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر/فوق العاده دادگاه به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم مریم……. با وکالت مسعود محمدی ،بطرفیت آقای حیدر…….. فرزند: حسین بخواسته صدور بمنظور اجرای صیغه طلاق با عنایت به دادخواست تقدیمی همچنین ملاحظه تصویر مصدق سند نکاحیه شماره ….. مورخ 1387 دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ….. حوزه تهران ضمن احراز رابطه زوجیت مشارالیهما وخلاصه اظهارات وکیل خواهان بشرح صورتجلسه مورخ 1392 بنا به اظهارات زوجه درطول زندگی مشترک به دفعات مورد آزار واذیت از سوی زوج گردیده ولی متاسفانه علیرغم تعهدات مکرر زوج مبنی اصلاح رفتار زوجه مجددا مورد اذیت واقع گردیده و بخاطر بدرفتاری های زوج دو سال است که از هم جدا زندگی میکنند و متاسفانه هیچ امیدی به اصلاح زوج و رابطه مناسب وجود ندارد وجهت اثبات ادعای خویش به شهادت استناد نموده و در نهایه بلحاظ تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه بابذل کلیه حق وحقوق از جمله واجرت المثل وهمچنین کل مهریه وقبول بذل از سوی زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش و الزام زوج به طلاق را نمود لذا دادگاه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و پاسخ استعلام بعمل آمده و ملاحظه اظهارات گواهان و توجها به عدم تاثیر مساعی و نصایح دادگاه در حصول سازش و نظریه داوران منتخب که به عدم امکان سازش و اصرار زوجه به طلاق و جدائی نظر داده اند دادگاه مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام و مواد 1129 و 1130 قانون مدنی و ماده 26 قانون حمایت خانواده حکم بر الزام زوج به طلاق زوجه را صادر و به خواهان اجازه می دهد تا به یکی از دفاتررسمی طلاق مراجعه و نسبت به اجرای صیغه طلاق که از نوع خلع (با بذل کلیه مهریه) و ثبت آن اقدام نماید زوجه مکلف است گواهی عدم بارداری را در هنگام اجرای صیغه طلاق به دفتر مجری طلاق ارائه نماید رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله مفاد مواد 1134-1135-1140 و1141 قانون مدنی حسب مورد به عهده مجری صیغه طلاق خواهد بود مدت و اعتبار این گواهی پس از قطعیت آن سه ماه می باشد رای صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی درهمین شعبه و ظرف بیست روز پس از آن قابل تجدیدخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

 نمونه دادخواست طلاق توافقی برای ارائه به دادگاه

خواهان: خانم/آقای…

خوانده:  خانم/آقای…

وکیل:  خانم/آقای…  آدرس:  تهران خیابان ولیعصر نبش سرلشکر فلاحی (زعفرانیه) شماره ١۵٩٠

خواسته : طلاق توافقی

دلایل و منضمات : ۱عقد نامه /۲شناسنامه زوجین /۳کارت ملی زوجین /۴وکالتنامه وکیل دادگستری /۵ سند وکالت در طلاق

ریاست محترم مجتمع قضایی   تهران 

با سلام احتراما به استحضار می رساند، زوج (موکل) حسب وکالتنامه رسمی شماره …. مورخ …. دفترخانه …. شیراز به زوجه وکالت در طلاق داده است و در این راستا زوجه، اینجانب …. را به عنوان وکیل مع الواسطه شوهر انتخاب کرده است. لذا با عنایت به حدود اختیارات وکالتنامه مذکور با توجه به عدم تمایل و تفاهم اخلاقی زوجین، تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مورد استدعاست.

امضاء

برای مشاهده و دانلود نمونه دادخواست طلاق توافقی + نمونه دادخواست مطالبه مهریه ادامه مطلب را از دست ندهید.

نمونه دادخواست طلاق توافقی از طرف مرد

خواهان : خانم/آقای…

خوانده : خانم/آقای…

وکیل: خانم/آقای…  آدرس:  تهران خیابان ولیعصر نبش سرلشکر فلاحی (زعفرانیه) شماره ١۵٩٠

خواسته : طلاق توافقی

دلایل و منضمات : ۱عقد نامه /۲شناسنامه زوجین /۳کارت ملی زوجین /۴وکالتنامه وکیل دادگستری /۵ سند وکالت در طلاق

 ریاست محترم دادگاه های خانواده

با سلام

احتراما به استحضار می رساند که اینجانبان بر طبق سند نکاحیه شماره…. دفتر خانه…. در عقد نکاح دائم یکدیگر می باشیم ولی به دلیل اختلافات فی ما بین از دادگاه تقاضای طلاق توافقی داریم و در این راستا از کل مهریه که … سکه بهار آزادی می باشد که تعداد …. سکه در قبال طلاق از جانب زوجه بذل می شود و زوج قبول بذل دارد و مقدار …. سکه باقی مانده به صورت ماهانه ….. سکه پرداخت می گردد. فرزند مشترک ……….. ساله در حضانت مادر (زوجه) است و نفقه ایشان ماهانه …….. تومان برعهده زوج می باشد. جهیزیه زوجه تا قبل از اجرای صیغه طلاق مسترد خواهد شد. زوجین دیگر ادعایی نسبت به هم ندارند. لذا صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق توافقی) مورد استدعاست.

محل امضاء 

نیاز به گرفتن مشاوره از یک وکیل مجرب دارید؟ برای مشاوره با ما تماس بگیرید

نمونه دادخواست طلاق توافقی از طرف زوجه

خواهان : زن
خوانده : شوهر
خواسته : صدور گواهی عدم امکان سازش ( طلاق توافقی )
دلایل و مستندات: ۱-سند ازدواج۲-شناسنامه وکارت ملی
متن دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده…………
با سلام واحترام
بدینوسیله اینجانبان بموجب سند ازدواج تقدیمی در دفترخانه شماره…………شهر………..در تاریخ……………به موجب شماره ثبت…………..ازدواج دایم نموده ایم و از تاریخ……………با یکدیگر زندگی مشترک داشته و دارای ………….فرزند مشترک به نام…………..متولد…………..می باشیم مهریه زوجه میزان………………..وسایر شرایط مالی نداریم.
با لحاظ عدم تفاهمات روحی و اخلاقی که موجب ایجاد تنش و نارضایتی از زندگی مشترک را فراهم آورده است تصمیم قاطع برای جدایی از یکدیگر گرفته ایم بدین منظور با قبول شرایط ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده و تبصره آن شرایط اینجانبان برای طلاق توافقی بدین شرح است:
۱-در خصوص مهریه از میزان …………..میزان……………را زوجه در قبال طلاق خلع در محضر طلاق به زوج بذل نموده و زوج قبول بذل می نماید.
۲-در خصوص نفقه از مبلغ………………..ریال بعنوان نفقه معوقه پرداخت می شود یا زوجه با شرایط مذکور نسبت به آن ادعای ندارد.
۳-در خصوص اجرت المثل ایام زناشویی مبلغ……………………ریال پرداخت می شود یا زوجه با شرایط مذکور نسبت به آن ادعای ندارد.
۴-در خصوص حضانت و ملاقات فرزند مشترک بنام……………….متولد…………………حضانت آن با مادر یا پدر بوده و طرف مقابل حق ملاقات را بمیزان………..در هفته در …………..خواهد داشت مستدعی است بعد از گذشت …………سال در خصوص میزان و نحوه ملاقات توافق مجدد خواهد شد.
۵-در خصوص نفقه مفرزند مشترک مقرر شده پدر مبلغ……………ریال هر ماه به حساب مادر یا طفل واریز نماید این مبلغ بعد از گذشت……….سال مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
۶-زوجه باردار نمی باشد.
۷-زوجین ادعای مالی دیگر نداریم
۸-مقرر گردید بعد از ثبت طلاق کلیه پرونده های جاری مختومه اعلام گردد و هرگونه ادعای از طرفین بعد از آن ساقط خواهد بود.

ارائه نمونه دادخواست طلاق توافقی به دادگاه

در بالا نمونه هایی از دادخواست طلاق توافقی زوجه و دادخواست طلاق توافقی مرد اشاره شد که شما می توانید با توجه به شرایط خود از یکی از این دادخواست ها استفاده کنید. همچنین شما می توانید نمونه دادخواست طلاق توافقی و دادخواست مطالبه مهریه را از طریق لینک زیر دانلود کنید. بهتر است دادخواستی که ارائه می دهید تایپ شده باشد و تمام موارد ذکر شده در آن به صورت کاملا دقیق نوشته شده باشد

منبع: دانشكده حقوقی دانشگاه يل آمريكا

 

دکمه بازگشت به بالا