عمومیکسب و کار استانها

ضرب المثل های ترکی با معنی

50 ضرب المثل ترکی با معادل و معنی فارسی

محتوای خبر نمایش

 ضرب المثل های ترک استانبولی از جمله پر طرفدارترین ضرب المثل ها در ایران میباشد . در ادامه با ما همراه باشید تا ضرب المثل های ترکی را همراه با معنی و معادل فارسی را آموخته و با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

ضرب المثل های زیبای ترکی با ترجمه فارسی

تولکویه دئدیلر هانی شاهدون دئدی قویروغوم.

«به روباهه گفتن شاهدت کیه؟ گفت: دمبم.»

ظالمین رشته اقبالینی بیر آه کسر

مانع رزق اولانون رزقنی الله کسر. یک آه رشته اقبال ظالم را قطع می‌کند. خداوند رزق کسی را که مانع رزق مردم بشود، قطع می‌کند

ضرب المثل ترکی مشهور با معادل فارسی

هرکیم ائششه ک اولدو سنده پالانی اول

هرکس الاغ شد، تو پالان.

هاردا آشدی، اوردا باشدی

هر جا آش هست، آنجا سر هم است.

اوزو یئخئلان آغلاماز

خود کرده را تدبیر نیست

یاغ یؤغورتداندی، یؤغورت یاغدان

کره از ماست بعمل می‌آید و ماست از کره.

ضرب المثل قدیمی ترکی

بش بارماغ بشیده بیر اولماز

پنج انگشت برابر نیستند

داغدان گلیپ باغداکى نى قوور

از پشت کوه آمده و می‌خواهد کسى را که در باغ است بیرون کند. (یعنی مهمان آمد صاحبخانه را بیرون کرد).

ایش قالسا اوستونه قار یاغار

کار امروز را به فردا مسپار

ضرب المثل های ترکی استانبولی

ضرابخانا آچمامیشام

ضرابخانه باز نکرده‌ام. (سر گنج ننشستم)

قورخان گوزه چوب دوشه ر

از هر چی بترسی، سرت میاد

ریحان مرزه کردیسینه گتمیرکی

به کرت و باغچه ریحان مرزه که نمی‌رود. یعنی: این کار مشکلاتی هم دارد، جشن و ضیافت که نیست.

ضرب المثل های زیبای ترکی

زحمت سیز بال دادانمازسان

نابرده رنج گنج میسر نمیشود

رشوه جهنمی ایشیقلاندیرار

رشوه جهنم را درخشان می‌کند. رشوه خوار ها در جهنم بسیارند

ایلان هر یئره ایری گدسه، اوز یوواسینا دوز گدر

مار هر کجا که کج بره، خونه خودش راست میره

لای لای بیلیرسن نیه یاتمیرسان؟

اگر لالایی بلدی چرا خوابت نمی‌برد؟

ضرب المثل ترکی در مورد پدر

آتاسئنا خئیئری اولمایان کیمه خئییری اولار؟

کسی که به پدرش خوبی نمیکند به چه کسی خوبی میکند

حق الی بیکار قالماز، گئژ کسر، کارلی کسر

دست حق بی‌کار ننشیند. دیر می‌برد اما خوب می‌بُرد.

وغدا بوغدادان بیته ر

گندم از گندم بروید جو از جو

ضرب المثل های معروف زبان ترکی

هر نه اکیرسن، اونودا بیچیرسن

هرچه بکاری همان را درو میکنی

شاهدده ایمان یوخ، بیگ ده عدالت

زیبا رویان ایمان ندارند و پادشاهان عدالت ندارند

فیلین بیر فکری وار، فیلبانین مین

فیل یک آرزو دارد و فیلبان هزار آرزو.

وارلی گئیه نده دییه رلر موبارکدیر ، یوخسول گئیه نده دییه رلر هاردان تاپدین ؟

شخص پولدار بپوشد ( می‌گویند) مبارک باشید، فقیر بپوشد ، از کجا ، آورده؟

هرکس ساغ اولسون اوزونه

هرکس باید به خود متکی باشد و از دیگران انتظار نداشته باشد

ضرب المثل به زبان ترکی

هوشون منبرده اولسون

فکرت پیش منبر باشد. دقت کن و خوب گوش بده.

هر زادئن تزه سی، دوستون کوهنه سی

هر چیز تازه اش خوب است دوست کهنه اش

چال سووا ایچ

بگذار در کوزه و آبش را بخور.

بیر تیکه نی بیلمه ین، مین تیکه نیده بیلمز

کسی یک خوبی را که در حقش شده نفهمد هزار خوبی دیگر را هم نخواهد فهمید

ضرب المثل ترکی آذری

چرچى کیسه سینده کین ساتار

پیله ور آنچه را که در کیسه‌اش دارد، می‌فروشد.

آلله بیر قاپینی باغلاسا، آیری قاپی آچار

خدا گر ز رحمت ببندد دری زرحمت گشاید در دیگری

آغزیوا باخ تیکه توت

به اندازه دهانت لقمه بردار

زیباترین ضرب المثل های ترکی

کورآللاهدان نه ایستر، ایکی گؤز بیری ایری بیری دوز

کوراز خدا چی می‌خواد؟ دو تا چشم، یکی کج، یک سالم.

زیانئن یارسئندان قایئتماق قازانجدئر

ضرر را از هر کجا بگیری نفع است

بش بارماغ بشیده بیر اولماز

پنج انگشت برابر نیستند

ضرب المثل ترکی با معنی

چوخ یاشایان چوخ بیلمز، چو گزه ن چوخ بیلر

کسی که زیاد عمر کند زیاد نمیداند، کسی که زیاد سفر کند زیاد میداند

ایش قالسا اوستونه قار یاغار

کار امروز را به فردا مسپار

چالما قاپیمی ، چالار لار قاپینی

درم را نکوب، در تو را هم می کوبند

زحمت سیز بال دادانمازسان

نابرده رنج گنج میسر نمیشود

ضرب المثل های ترکی اذربایجانی

آج قارین ، آجی آیران

شکم گرسنه، دوغ تلخ

آغزیوا باخ تیکه توت

به اندازه دهانت لقمه بردار

ایتین ایاغیندان تیکان چیخاردیر

از پای سگ خار در می‌آورد.

ضرب‌المثل های ترکی استانبولی با معنی

ایری اوتوراق دوز دانیشاق

کج بشین، راست صحبت کن.

ایشله ین دمیری، پاس باسماز

آهنی که کار کند زنگ نمی زند

اوزو به زکلی ، ایچی ته زکلی

صورت بزک شده، داخلش کود ،پِهِن

آتالار سوزو (ضرب المثل های ترکی)

اودا گلمیسن سویا ؟

به آتش آمده‌ای یا آب؟به جنگ آمدی یا صلح؟ آتش= جنگ، آب= صلح

قونشو قونشودان سحر اویانماغی اؤرگه نه ر

همسایه از همسایه، صبح بیدار شدن را یاد می‌گیرد.

کور آلاهدان نه ایستر ، ایکی گوز بیری اگری بیری دوز.

کور از خدا چی میخواد دوتا چشم یکی کج یک سالم.

ضرب المثل های رایج به زبان ترکی قشقایی

ایت هورر کروان کئچر

جواب ابلهان خاموشی است

قونشو قونشودان سحر اویانماغی اؤرگه نه ر

همسایه از همسایه، صبح بیدار شدن را یاد می‌گیرد.

بورنو یئللی دیر.

«دماغش باد دارد.»

هامیسی بیر بئزین قیراغیدی.

سروته یه کرباسه

ظلمات داشیدور، گؤتورن ده پشماندور، قویان دا

ترجمه: مثل سنگ ظلمات است – هم کسی که آن را برداشته پشیمان است هم کسی که گذاشته. در افسانه ها چنین آمده است که وقتی اسکندر از یافتن آب حیات ناامید شد و خواست برگردد، عده‌ای از لشکریان در راه بازگشت به عنوان یادگاری از سنگ ریزه های سرزمین ظلمات چند تائی با خود آوردند و وقتی که در روشنایی این عالم چشمشان به آن‌ها افتاد، دیدند که همه آن‌ها سنگ‌های قیمتی هستند. بنابراین پشیمان شدند که چرا کم برداشته‌اند و آنان که هیچ برنداشته بودند، بسیار پشیمان تر بودند.

دیلی یانان، یوغوردی پوفلییه پوفلییه ییه ر

کسی که زبانش سوخته، حتی ماست را فوت می‌کند و می‌خورد، یعنی اگر کسی از نتیجه یک کار ضرری دیده باشد، دفعه بعد قبل از این که چنین کاری انجام دهد، چندین بار فکر می‌کند که آیا این کار درست است یا نه.

دیلی یانان، یوغوردی پوفلییه پوفلییه ییه ر

کسی که زبانش سوخته، حتی ماست را فوت می‌کند و می‌خورد، یعنی اگر کسی از نتیجه یک کار ضرری دیده باشد، دفعه بعد قبل از این که چنین کاری انجام دهد، چندین بار فکر می‌کند که آیا این کار درست است یا نه.

هاردان گلیرسن؟ چین و ماچیندن. تؤکولور پار و پاچندن

نظیر: آن یکی پرسید اشتر را که هی – از کجا میایی ای فرخنده پی؟ گفت از حمام گرم کوی تو – گفت خود پیداست از زانوی تو.

چاخیر ایچه ن مالین ییه ر، بنگ چکه ن عقلین، تریاک آتان عمرون

ترجمه: می پرست مالش را تلف می‌کند، بنگی عقلش را و تریاکی عمرش را.

برگرفته از: کتاب ضرب المثل های ترکی

دکمه بازگشت به بالا