مجازات حمل و نگهداری مشروب الکلی چیست؟

در قانون، حمل و نگهداری مشروبات الکلی، همانند حمل و نگهداری مواد مخدر، جرم دانسته شده است و همانطور که مجازات حمل مواد مخدر، در قانون بیان شده است، مجازات حمل مشروبات الکلی نیز، در قانون مشخص شده است. جرم حمل مشروبات الکلی، به معنای همراه داشتن مشروبات الکلی و جابجایی آن، یا همراه داشتن آن در ماشین و جابجایی آن، با ماشین است. چنانچه فردی، اقدام به حمل مشروبات الکلی یا اقدام به همراه داشتن آن در ماشین و جابجایی آن نماید، مرتکب جرم حمل مشروبات الکلی شده است. اگر ساکن مشهد می باشید برای پیدا کردن بهترین وکیل مواد مخدر در مشهد همراه ما باشید.

مجازات جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی تا حد بسیار زیادی به میزان و مقدار نگه داری و حمل شده بستگی دارد برای مثال مجازات جرم نگهداری مشروبات الکلی در خانه به مقدار کم متفاوت است با مجازات نگهداری آن در حجم زیاد. جهت اطلاعات بیشتر از بهترین وکیل مشهد کلیک کنید.

با توجه به مواردی که بیان شد در می یابیم، اقدام به هرگونه خرید و فروش، تولید و ساخت، قاچاق، مصرف و حمل و نگهداری مشروبات الکلی و همراه داشتن آن در ماشین، جرم است و مجازات در پی خواهد داشت. از جمله مواردی که مجازات سنگینی برای مرتکب آن، در پی دارد، حمل و نگهداری نوشیدنی الکلی و همراه داشتن آن در ماشین است.

مجازات حمل و نگه داری مشروبات الکلی 

طبق گزارشات مستر وکیل، مجازات حمل و نگه داری مشروبات الکلی در ماده ۷۰۲ بیان شده است بدین صورت که:” شخصی که اقدام به ساختن، خرید و فروش، حمل یا نگهداری مشروبات الکلی کند یا آن را در اختیار شخص دیگری قرار دهد، به ۶ ماه تا یک سال حبس و همینطور تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به ۵ برابر ارزش عرفی کالا محکوم می شود”
همچنین ماده ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی میگوید:” وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردکننده صرف‌نظر از میزان‌آن به شش‌ماه تا پنج‌سال‌حبس و تا هفتادوچهار(۷۴) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یادشده محکوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است”

مجازات حمل مشروبات الکلی در ماشین

حمل، مصرف و خرید نوشیدنی الکلی مطابق با قانون کشور جمهوری اسلامی ایران جرم انگاری شده است و در شرع نیز به طور کلی  نوشیدنی الکلی نهی گردیده است، مصرف مسکر در قانون مجازات در دسته ی جرایم حدی قرار میگیرد و مجازات آن شلاق است. با توجه به اینکه مصرف مشروبات جرم است قاعدتاً حمل و نگه داری آن نیز جرم تلقی میگردد و برای آن نیز مجازات تعیین شده است . علت جرم انگاری مصرف مشروبات الکلی علاوه بر حرام بودن آن از نظر شرعی این نیز میباشد که از نظر علمی مصرف مسکر موجب از دست دادن کنترل عقلی و ذهنی میشود و ممکن است فرد دست به اعمال و اقدامات نامناسبی بزند و پیرو آن نظم عمومی جامعه به هم بخورد. از جمله موارد مربوط به مشروبات الکلی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و همراه داشتن در ماشین، می باشد که این عمل، جرم بوده و برای فرد، جریمه نقدی و مجازات سنگینی را در پی خواهد داشت.

جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین

وفق تبصره ماده ی ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی حمل و نگه داری مشروبات الکلی در خودرو نیز جرم است و مجازات در پی دارد بدین صورت که: درخصوص مواد (۷۰۲) و (۷۰۳)، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای حمل آن مورد استفاده قرار می‌گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می‌گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.

بنابراین هرگاه مشروبات الکلی کشف شده در وسیله نقلیه بیشتر از بیست لیتر و با اطلاع مالک وسیله نقلیه باشد، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه بدون اطلاع مالک وسیله نقلیه باشد، مرتکب جرم به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه به اضافه ی مجازات قانونی جرم (حمل و نگه داری نوشیدنی الکلی) محکوم خواهد شد.

همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۸۲۵۹/۸۶ مورخ ۸/۱۲/۸۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه “چنانچه مالک وسیله نقلیه فردی دیگری بوده و حمل مشروبات الکلی نیز بدون اذن و اطلاع مالک صورت گرفته باشد، مصادره خودرو فاقد وجاهت قانونی است و به محض مراجعه و درخواست مالک و احراز مالکیت و عدم اذن و اطلاع او از حمل مشروبات الکلی، باید وسیله نقلیه به وی مسترد گردد.”

وکیل حمل مشروبات الکلی در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت

در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت دعاوی به صورت تخصصی به وکلا ارجاع می گردد . یکی از دعاوی مهم که حجم زیادی از پرونده های کیفری را به خود اختصاص داده است دعاوی شرب خمر و حمل مشربات الکلی می باشد . ، حمل ، خرید و توزیع مشروبات الکلی توسط وکلای پایه یک دادگستری متخصص در و متخصص در دعاوی شرب خمر و حمل مشروبات الکلی  در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت پی گیری می گردد .

وکلای پایه یک دادگستری متخصص در حوزه ی پرونده های مرتبط با مشروبات الكلی در موسسه حقوقی وکلای رای مثبت  ضمن تسلط کافی در قوانین کیفری و قوانین حوزه شرب خمر و حمل مشروبات الکلی آماده ارائه خدمات کیفری به شما می باشند. وکلای متبحر این موسسه با علم و تجربه ای که در مسائل حقوقی و کیفری دارند، بهترین راه های پیش رو را به شما نشان می دهند. لذا با دریافت بهترین مشاوره و خدمات حقوقی از وکلای پایه یک دادگستری رای مثبت  قادر هستید راه حل مناسب برای مسئله مشروبات الكلی خود را به سادگی بیابید و از حقومجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی، شش ماه تا یک سال حبس، تا 74 ضربه شلاق و جریمه نقدی، معادل پنج برابر ارزش عرفی کالای یافت شده است. مجازات این جرم، در صورتی که حمل و نگهداری، در ماشین باشد، علاوه بر موارد بالا، موجب ضبط وسیله نقلیه یا پرداخت قیمت وسیله نقلیه، به عنوان جریمه، خواهد بود. نحوه شکایت از این جرم، با تنظیم شکواییه بوده و پس از ثبت و تشکیل پرونده، رسیدگی، جهت تحقیقات مقدماتی، از دادسرا، آغاز خواهد شد.

مصرف مشربات الکلی، در شرع، حرام و در قانون، جرم است و قانون گذار، در خصوص آن، مجازات تعیین نموده است. علت اینکه قانون گذار، این عمل را جرم دانسته، علاوه بر تاثیر از نظر فقها و شرع، به این دلیل می باشد که استفاده از این مواد، سبب شده که فرد، کنترل ذهنی خود را از دست داده و اقدام به اعمال نامناسب نماید و باعث بر هم زدن نظم عمومی جامعه، آسیب به خود و دیگران شود.

باید دانست، تمامی امور مربوط به مواد مستی آور، از قبیل ساخت و تولید، حمل و نگهداری، خرید و فروش و سایر موارد نیز، جرم دانسته شده و در قانون مجازات اسلامی برای آن، مجازات تعیین شده است. از جمله موارد مربوط به مشروبات الکلی، حمل و نگهداری مشروبات الکلی و همراه داشتن در ماشین، می باشد که این عمل، جرم بوده و برای فرد، جریمه نقدی و مجازات سنگینی را در پی خواهد داشت.

از این رو، در این مقاله، قصد داریم تا به تعریف جرم حمل و نگهداری مشروبات الکلی و مجازات آن، پرداخته و سپس در خصوص مجازات حمل و نگهداری مشروبات الکلی در ماشین، نحوه رسیدگی و شکایت به این جرم، توضیح دهیم. چنانچه سوالاتی پیرامون این موضوع دارید، با ما همراه باشید.

دکمه بازگشت به بالا